Innehåll

Balans nr 9 2017

Ett kvitto på att revisionen skapar nytta!

Det är ganska exakt på dagen sju år sedan revisionsplikten för mindre bolag avskaffades i Sverige. Jag minns tiden före reformen. Debatten gick het. Men när reformen väl var beslutad och skulle genomföras så är min känsla att de flesta ändå välkomnade den nya situationen. Många såg helt enkelt fram emot att leverera en tjänst som var efterfrågad. Inte påtvingad.

Reformen innebar att runt 270.000 bolag kunde välja att inte ha revisor. Men i och med att regeringen valde en så kallad opt out-lösning blev övergången inte så dramatisk.

Men nu har det alltså gått sju år. Så vad blev konsekvenserna på lite längre sikt? Balans har låtit frilansjournalisten Jeanette Neij undersöka detta. Att kvaliteten på årsredovisningarna är lägre i dag verkar det råda enighet om. Men har ekobrotten ökat? Ja, den frågan är inte riktigt lika enkel att svara på. Många menar att det är så, men det verkar vara svårt att fastställa. Och har revisorerna blivit sysslolösa? Nej.

De flesta företagen väljer ju ändå att ha revision, trots att de inte måste. Bättre bevis för revisionens nytta finns väl knappast!

Pernilla Halling, chefredaktör för Balans.

Hör gärna av dig till mig på pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...