Innehåll

Balans nr 9 2017

Bisyssla – okej eller skadar förtroendet?

När kan en arbetstagares bisyssla skada tredjemans förtroende för arbetsgivarens verksamhet? En intressant fråga som belyses bland annat i två ganska nyligen avgjorda domar av Arbetsdomstolen, skriver advokat Annelie Lönnborg, Advokatfirman Nova.

Arbetsdomstolen har kort inpå varandra i två avgöranden nyligen prövat frågan om en bisyssla varit förtroendeskadlig eller inte. Frågan som dyker upp är givetvis – har arbetsgivaren rätt att förbjuda en bisyssla? Lite övergripande kan man säga att bisysslor är tillåtna, i vart fall inom den privata sektorn. En bisyssla får dock inte påverka arbetet negativt eller arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren och inte heller tredjemans förtroende. Om bisysslan på något sätt kan anses konkurrera med arbetet utgör bisysslan ett brott mot anställningsavtalet, vilket ofta är att anse som såpass allvarligt att grund för anställningens avslutande föreligger.

Inom den offentliga sektorn är rätten till bisyssla mycket mer reglerad och också strängare, än inom den privata sektorn. Vid bedömningen om arbetsgivaren inom den offentliga sektorn har rätt att förbjuda en arbetstagares rätt till bisyssla ska risken för förtroendeskada prövas. Det handlar då inte om risken för att arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren skadas, utan om risken för att tredjemans förtroende för arbetsgivarens verksamhet skadas. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att risken för förtroendeskada finns.

Anneli lönnborg är advokat på advokatfirman Nova. Hon skriver om arbetsrätt i Balans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...