Balans nr 9 2017

Ärligt talat Dan

Om revisionsplikten

När frivilliga revisionen började diskuteras för några år sedan var du emot förslaget. Hur kommer det sig att du har ändrade dig?

– Jag vet inte om jag har ändrat mig, men frågan om revisionsplikt är komplex. Å ena sidan är de flesta överens om att alla tjänster utvecklas bäst i konkurrens. Det talar för total avreglering. Å andra sidan medför revisionen stor nytta för näringsliv och samhälle som måste vägas in. Det var också därför vi argumenterade för att förändringen skulle landa på de gränsvärden som också fullföljdes i lagstiftningen hösten 2010.

En tydlig konsekvens av att bolag väljer bort revisor och inte heller har en auktoriserad redovisningskonsult har visat sig vara sämre kvalitet på årsredovisningarna. Vad ser du för andra konsekvenser?

– Ekobrottsmyndigheten har slagit larm om att mindre aktiebolag utan revisor alltför ofta startas i kriminella syften. Kanske skulle alla nybildade aktiebolag ha revision under de två första åren!?

– En annan konsekvens är att aktiebolaget tappar i förtroende. Det är beklagligt eftersom aktiebolaget haft stor betydelse för tillväxt och välfärdsutveckling tack vare det höga förtroende som associationsformen åtnjutit.

Sverige är ett av de EU-länder med lägst gränsvärden för revisionsplikt – men nu är högre gränsvärden på tapeten. Vad anser du om det?

– Än så länge har riksdagen visat större intresse än regeringen, men när frågan blir het på allvar krävs ordentlig utvärdering och konsekvensanalys innan det kan bli aktuellt med förändringar. Riksrevisionen kommer med en rapport senare i höst om hur myndigheterna har påverkats, men det krävs ett bredare grepp.

– Sedan tycker jag att man ska pröva alternativa sätt att ange gränsvärden; inte enbart kriterier som nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda. Kriterierna bör dessutom vara lika i olika associationsformer. Men när det gäller bostadsrättsföreningar menar jag att alla bör omfattas av revisionsplikt för här måste konsumentskyddet stärkas.

Sofia Hadjipetri Glantz

Dan Brännström är generalsekreterare i FAR.