Innehåll

Balans nr 9 2017

Hur agerar branschen?

Förändrade regler om revisionsplikt påverkar branschen. FAR arbetar för anpassad revision och planerar en kampanj för att tydliggöra nyttan med revision.

Självkritiken är ganska tydlig. Branschen har inte gjort tillräckligt för att bemöta förändringarna eller för att förklara varför revision är så bra.

– Det är tragiskt att branschen på global nivå inte har lyckats utveckla revisionen för olika marknadssegment. Så komplext som affärslivet är måste revisionen designas bättre för att passa olika behov. Och de är avsevärt olika för små och riktigt stora bolag, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Men förhoppningsvis kan vinden vända. Dan Brännström berättar om den standard för revision i mindre företag som togs fram 2015 av de nordiska branschorganisationerna.

– Omvärlden har visat stort intresse för det nordiska förslaget. Många inser att det är hög tid att göra något, och från svenskt och nordiskt håll har vi knackat på hos den globala standardsättaren IAASB under flera år och uppmanat dem att anpassa revisionen i småbolag.

Under 2017 har IAASB därför påbörjat ett sådant arbete och under vintern 2017/18 ska ett första idéutkast komma. Och man har begärt support från nordiskt håll. Sverige bidrar här genom Björn Bäckvall, EY och ledamot i FAR:s policygrupp för revision.

Avgörande är också att revisorer blir bättre på att visa varför de är så viktiga. FAR planerar för olika initiativ och en kampanj som på sikt kan öka frivillig revision.

– Vi måste helt klart hjälpa medlemmarna att tydliggöra nyttan med revision, oavsett eventuella förändringar i revisionsplikten. En ny standard eller vägledning från IAASB kommer också att göra stor skillnad, säger Dan Brännström.

Revisorer och redovisningskonsulter från hela landet och från både små och stora bolag är med i FAR:s projektgrupp.

– Vi vill ha ett brett anslag. Engagemanget har varit stort och det märks att alla brinner för branschen. Vi vill vara proaktiva och har samlat in argument kring revisionsplikten, säger projektledaren Johanna Svensson på FAR, och fortsätter:

– Vi fokuserar på den stora nyttan med revision för samhället, näringslivet, enskilda företag och deras intressenter. Vi tycker att revision är så bra och viktigt att man ska välja det även frivilligt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...