Innehåll

Balans nr 1 2018

Hallå där Monika Wendleby

Monika Wendleby har tillsammans med Dag Wetterberg kommit ut med boken Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken.

Vem bör läsa boken?

– Boken kan användas både som juridisk handbok och managementbok och har därför en bred målgrupp. Utöver jurister och personer som arbetar med IT och säkerhet är boken nyttig också för till exempel styrelseledamöter, ledningsgrupper, upphandlare, internrevisorer, marknadsföringsansvariga och HR-specialister. Den är också ett bra stöd i utbildningar av personal.

Vad är ert huvudbudskap?

– GDPR är komplex och har kraftfulla sanktioner, men den går att införa på ett sätt som ger långsiktiga vinster för organisationen. Huvudsyftet med förordningen är att stärka den personliga integriteten och öka individens valmöjligheter hur personuppgifter ska användas. Lyckas man införa detta på ett bra sätt kommer det vara positivt i relation till såväl kunder som medarbetare och samhället i stort.

Monika Wendleby är jurist och managementkonsult och lärare på FAR:s GDPR-kurs. Dag Wetterberg är advokat och GDPR-expert.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...