Innehåll

Balans nr 2 2018

Nu höjs pensionsåldern

De flesta tänker nog på 65 som den vedertagna pensionsåldern i Sverige. Men sanningen är den att vi faktiskt egentligen inte har någon fast pensionsålder i Sverige. Vad gäller arbetsrättsligt omfattas man som arbetstagare av lagen om anställningsskydd (LAS) fram till och med att man fyller 67 år. För de som inte tidigare gått i pension blir därmed 67 år ofta en magisk gräns.

Vad LAS säger är att man som arbetstagare har rätt att vara kvar i tjänst till 67 års ålder. En arbetsgivare kan således inte arbetsrättsligt hindra (eller säga upp) en arbetstagare som inte fyllt 67 år från att arbeta på grund av ålder. Den så kallade pensionsgruppen har träffat en överenskommelse om att höja åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar i tjänsten. Pensionsgruppen består av både regerings- och allianspartierna.

Överenskommelsen ligger nu som ett förslag för riksdagen och innebär att LAS-åldern höjs från och med år 2020 till 68 år och från och med år 2023 till 69 år. I samband med att LAS-åldern höjs ska också det så kallade fönstret tas bort. I praktiken kommer detta innebära att från och med år 2020 utgör uppnådd LAS-ålder alltid skäl för att avsluta en anställning. Det kommer därmed inte att krävas saklig grund för att avsluta en arbetstagares anställning så länge denne har fyllt 68.

Anneli Lönnborg är advokat på advokatfirman Nova. Hon skriver om arbetsrätt i Balans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...