BYRÅ

DELÄGARE

STYRELSE

LEDNINGSGRUPP

VD

ÖVRIGA CHEFER

BDO

14 %

33 %

50 %

Kvinna

49 %

Deloitte

26 %

40 %

30 %

Man

30 %

EY

23 %

43 %

22 %

Man

44 %

Grant Thornton

29 %

33 %

57 %

Kvinna

57 %

KPMG

21 %

29 %.

33 %

Man

26 %

Mazars

24 %

33 %

73 %

Kvinna

42 %

PwC

21 %

44 %

22 %

Man

48 %

MEDEL

22,57 %

36,43 %

41 %

3 av 7

42,29 %

2018 sammanfattas balans jämställdhetsundersökning med ordet recession. Andelen kvinnliga delägare ligger precis still på 22,57 procent. På styrelsenivå syns en liten förbättring på en procentenhet, men fortfarande är kvinnorna underrepresenterade. I kategorierna ledningsgrupp och övriga chefer har storbyråerna som helhet lyckats nå jämställdhet med minst 40 procent kvinnor. I övrigt går utvecklingen kräftgång, med ett litet framsteg i kategorin övriga chefer som äts upp av tappet på ledningsgruppsnivå. Den entydigt goda nyheten är att branschen fått ännu en kvinnlig byrå på en större byrå.

Rakel Lennartsson

42 % kvinnor bland övriga chefer.

23 % kvinnliga delägare.

41 % kvinnor i ledningsgrupperna.