Balans nr 2 2018

Debatt: Revisionsplikten

Vi ska samarbeta, inte konkurrera om kunden!

I SRF Konsulternas förbund är man oerhört upphetsade över att Riksrevisionen funnit att reformen att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag är ett misslyckande. Det framgår i en debattartikel som är undertecknad av bland annat förbundets vd Roland Sigbladh publicerad i Dagens Industri 15 januari. Men varför denna ilska? Är det för att revision är dyrt och krångligt? Det är ju inte redovisningskonsulten som betalar revisorns arvode. Och om redovisningskonsulten har gjort ett bra jobb blir det väl knappast krångligt? Revisionen innebär då inget merarbete och redovisningskonsulten får en fjäder i hatten och kan glänsa inför kunden.

Men tyvärr är det så att vi revisorer väldigt ofta har synpunkter på såväl bokslut som årsredovisning.

Revisions- och redovisningsuppdrag skiljer sig också åt på många punkter, så det är inte konstigt att revisorns rapport kan skilja sig från redovisningskonsultens. Man måste förstå att redovisningskonsulten och revisorn har olika arbetsuppgifter och att våra olika insatser kompletterar varandra. Vi ska ju inte konkurrera om kunden, utan samarbeta ännu bättre!

Som revisor har jag i uppdrag att bekräfta att den finansiella rapporteringen är korrekt och att all information som ska finnas där också gör det. Jag har då skyldighet att göra vissa kontroller som redovisningskonsulten inte har. Kraven på revisorn vad beträffar verifiering och dokumentation av vissa väsentliga frågeställningar är långt högre ställda än gentemot redovisningskonsulten.

Detsamma gäller även rapporteringen av det vi funnit. Vi medverkar vid varulagerinventeringar, kassainventeringar, rapporterar om förbjudna lån, rapporterar om reglerna om kontrollbalansräkning inte åtföljts och rapporterar om skatter och avgifter inte redovisats korrekt.

Ja, listan kan göras lång. Om en redovisningskonsult finner stor osäkerhet kring värdet i någon post ska vederbörande bara låta bli att avge så kallad bokslutsrapport. Den rapporten saknas många gånger ändå och därför är det inte säkert att man gör någon notis om det. I en revisionsberättelse ska en sådan osäkerhet däremot särskilt kommenteras.

I debattartikeln i DI uppges att vi revisorer närmast bara skriver om att årsredovisningen upprättats sent, och att informationsvärdet i en revisionsberättelse därför är lågt. Jag vill påstå att detta förklaras av att det bara är fel som inte går att rätta till som kvarstår då revisionsberättelsen avges. Allt annat har processats och rättats i samband med revisionens genomförande. Det skulle vara intressant att höra vad Revisorsinspektionen skulle ha för synpunkter på redovisningskonsulten i de fall där revisorn har fått kritik. Antagligen skulle man komma fram till att kontrollansvaret i aktuell fråga ligger utanför redovisningskonsultens område. Detta skulle i så fall bekräfta att båda rollerna behövs för en tillförlitlig rapportering.

Om man verkligen vill förenkla för företagaren så bör debatten inte fokusera på revisionspliktens vara eller icke vara. Eller att ifrågasätta revisorn som har i uppgift att kontrollera att reglerna efterlevs. I stället bör de regler man anser vara krångliga ifrågasättas och debatteras. En liknelse kan vara att ta bort trafikpoliserna. Det skulle bli mycket enklare och kanske till och med roligare köra bil. Man kan då gena över cykelbanor och parker. Man behöver heller inte kunna så mycket. Men hur bra skulle det bli?

Robert Dohrman auktoriserad revisor och driver Dohrman revision och affärsutveckling AB.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...