Balans nr 3 2018

3 fikafrågor

Visste du att studenter kan bli medlemmar i FAR? Och att FAR kommer att diskutera blockkedjan i Almedalen i sommar? Detta var några nyheter som kom fram när Balans chefredaktör fikade med FAR:s kommunikationschef Lena Henriksson.

25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning, GDPR, gälla. Vad gör FAR för branschen?

Lena: Den nya dataskyddsförordningen väcker många frågor och vi har jobbat intensivt med att ta fram ett GDPR-paket som stöd till våra medlemmar. Paketet hittar man på far.se, under verktyg. Bland annat är de allmänna villkoren uppdaterade och vi har sammanställt en FAQ. Vi håller också kursen GDPR – för revisorer och redovisningskonsulter, som ger kunskap om regelverket och vad som är viktigt att tänka på.

FAR har fått två nya medlemskategorier – BAS-medlem och studentmedlem. Vad innebär det?

Lena: Studentmedlemskap är ett sätt att bygga relationer redan tidigt i karriären. Basmedlemskapet är för dem som arbetar i branschen men ännu inte har blivit auktoriserade och blir på så sätt en brygga över till det ordinarie medlemskapet. Att sammanställa de nya medlemskategorierna är ett jobb som vår nya medlemskoordinator Catarina Weckman har arbetat med under vintern.

FAR ska ju hjälpa medlemmarna att göra nytta för näringsliv och samhälle. Vad är särskilt aktuella frågor nu?

Lena: Blockkedjan är superintressant för branschen. I sommar arrangerar vi ett seminarium i Almedalen tillsammans med bland andra Institutet Mot Mutor om blockkedjan och hur den kan användas i kampen mot korruption. Sedan arbetar vi självklart vidare med revisionens och redovisnings- och lönetjänsternas nytta för näringslivet och samhället. Och självklart lyfter vi även skatterådgivarens viktiga roll i debatten.

Pernilla Halling

Lena Henriksson

Vad: Kommunikationschef på FAR

Ort: Stockholm

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...