Balans nr 3 2018

3 fikafrågor

Visste du att studenter kan bli medlemmar i FAR? Och att FAR kommer att diskutera blockkedjan i Almedalen i sommar? Detta var några nyheter som kom fram när Balans chefredaktör fikade med FAR:s kommunikationschef Lena Henriksson.

25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning, GDPR, gälla. Vad gör FAR för branschen?

Lena: Den nya dataskyddsförordningen väcker många frågor och vi har jobbat intensivt med att ta fram ett GDPR-paket som stöd till våra medlemmar. Paketet hittar man på far.se, under verktyg. Bland annat är de allmänna villkoren uppdaterade och vi har sammanställt en FAQ. Vi håller också kursen GDPR – för revisorer och redovisningskonsulter, som ger kunskap om regelverket och vad som är viktigt att tänka på.

FAR har fått två nya medlemskategorier – BAS-medlem och studentmedlem. Vad innebär det?

Lena: Studentmedlemskap är ett sätt att bygga relationer redan tidigt i karriären. Basmedlemskapet är för dem som arbetar i branschen men ännu inte har blivit auktoriserade och blir på så sätt en brygga över till det ordinarie medlemskapet. Att sammanställa de nya medlemskategorierna är ett jobb som vår nya medlemskoordinator Catarina Weckman har arbetat med under vintern.

FAR ska ju hjälpa medlemmarna att göra nytta för näringsliv och samhälle. Vad är särskilt aktuella frågor nu?

Lena: Blockkedjan är superintressant för branschen. I sommar arrangerar vi ett seminarium i Almedalen tillsammans med bland andra Institutet Mot Mutor om blockkedjan och hur den kan användas i kampen mot korruption. Sedan arbetar vi självklart vidare med revisionens och redovisnings- och lönetjänsternas nytta för näringslivet och samhället. Och självklart lyfter vi även skatterådgivarens viktiga roll i debatten.

Pernilla Halling

Lena Henriksson

Vad: Kommunikationschef på FAR

Ort: Stockholm