Innehåll

Balans nr 3 2018

Från delägare till senior advisor – vad händer med arbetsrätten?

Titeln senior advisor, eller kanske mer försvenskat – senior rådgivare – ser vi mer och mer i både konsult- och i företagsvärlden. Allt fler vd:ar som kliver ner från vd-stolen blir därefter under en tid seniora rådgivare åt ledningen. Likaså händer det mer och mer att delägare i konsultvärlden, i stället för att pensionera sig, väljer att trappa ner men vara kvar på företaget som seniora rådgivare. Vad innebär detta arbetsrättsligt?

Ja, frågorna är inte alldeles enkla. Vad många inte tänker på när företagsledare utses till seniora rådgivare är att dessa därigenom kan komma att bli ”vanliga” arbetstagare och som sådana skyddas av reglerna i LAS om att det krävs saklig grund för uppsägning. Det finns således anledning att tänka igenom anställningsförhållandena vid konverteringen av företagsledare till seniora rådgivare.

En intressant fråga som uppkommer i dessa sammanhang är från vilken tidpunkt den före detta vd:n ska anses vara skyddad av reglerna enligt LAS. Ponera att vd:n började sin karriär i bolaget som vanlig tjänsteman och sedan steg i graderna till vd och därefter utsågs till senior advisor. Ska rättigheterna enligt LAS tillämpas från den tidpunkten då den före detta vd:n tillträdde sin första tjänst på bolaget, eller när han utsågs till senior advisor? Eller kanske från någon annan tidpunkt?

Anneli Lönnborg är advokat på advokatfirman Nova. Hon skriver om arbetsrätt i Balans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...