Innehåll

Balans nr 3 2018

Från delägare till senior advisor – vad händer med arbetsrätten?

Titeln senior advisor, eller kanske mer försvenskat – senior rådgivare – ser vi mer och mer i både konsult- och i företagsvärlden. Allt fler vd:ar som kliver ner från vd-stolen blir därefter under en tid seniora rådgivare åt ledningen. Likaså händer det mer och mer att delägare i konsultvärlden, i stället för att pensionera sig, väljer att trappa ner men vara kvar på företaget som seniora rådgivare. Vad innebär detta arbetsrättsligt?

Ja, frågorna är inte alldeles enkla. Vad många inte tänker på när företagsledare utses till seniora rådgivare är att dessa därigenom kan komma att bli ”vanliga” arbetstagare och som sådana skyddas av reglerna i LAS om att det krävs saklig grund för uppsägning. Det finns således anledning att tänka igenom anställningsförhållandena vid konverteringen av företagsledare till seniora rådgivare.

En intressant fråga som uppkommer i dessa sammanhang är från vilken tidpunkt den före detta vd:n ska anses vara skyddad av reglerna enligt LAS. Ponera att vd:n började sin karriär i bolaget som vanlig tjänsteman och sedan steg i graderna till vd och därefter utsågs till senior advisor. Ska rättigheterna enligt LAS tillämpas från den tidpunkten då den före detta vd:n tillträdde sin första tjänst på bolaget, eller när han utsågs till senior advisor? Eller kanske från någon annan tidpunkt?

Anneli Lönnborg är advokat på advokatfirman Nova. Hon skriver om arbetsrätt i Balans.