Innehåll

Balans nr 3 2018

Magnus har de yngre medarbetarna som kompass

Målet är att göra KPMG till den nya generationens favorit i branschen. För att lyckas har han tillsatt en grupp yngre medarbetare som agerar rådgivare till företagsledningen. Möt KPMG:s nya vd Magnus Fagerstedt som brinner för att driva förändring och uppnå resultat.

När nyheten att Magnus Fagerstedt blev vd för KPMG nådde ut till branschen var det en hel del som höjde på ögonbrynen. Han hade ju en lång karriär bakom sig inom EY, som partner och på olika chefspositioner. Dessutom hade han fyllt 60 år.

Själv säger han att det inte var särskilt dramatiskt. Han hade redan klivit av som partner på EY, och han hade gjort klart för omgivningen att han inte var redo att dra sig tillbaka.

– Jag var mycket nöjd med karriären och utvecklingen, men var full av energi och ville fortsätta utvecklas och driva förändring. Det hade varit en helt annan sak om detta hade skett mitt i karriären. Jag ville göra en ny resa och det här är en glädjande och inspirerande utmaning, säger Magnus Fagerstedt.

I pressmeddelandet som KPMG skickade ut i samband med att Magnus Fagerstedt fick uppdraget framgick det bland annat att han rekryterats för sin erfarenhet av att driva förändringsarbete. Och branschen står som bekant inför många utmaningar som varje byrå måste hantera på sitt sätt. Det handlar om allt från rekrytering till digitalisering av arbetssätt och tjänster.

– Jag drivs av att ändra och förfina organisationer för att nå övergripande mål och visioner, säger Magnus Fagerstedt.

Att rekrytera rätt medarbetare och sedan få dem att stanna kvar är en utmaning för hela branschen. Medan tidigare generationer fann det helt i sin ordning att arbeta hårt i början av karriären för att efter tio-femton år kanske bli delägare, så har dagens unga helt andra ideal och värderingar.

– Det är få som pratar om delägarskap. Den egna utvecklingen och att kunna göra skillnad är viktigare i dag och därför måste vi ha en helt annan karriärplanering och ge medarbetarna annan sorts stimulans. Yngre medarbetare måste tidigt få vara med i väsentliga kundaktiviteter, så att de känner att de har en viktig funktion och att deras arbete uppskattas. Det är också viktigt att coacha medarbetarna och ge dem kontinuerlig feedback. Alla måste förstå sammanhanget och kunna se helheten, säger Magnus Fagerstedt.

Om fem år fyller KPMG hundra år. Inför jubileumsåret har Magnus Fagerstedt gjort en långsiktig plan med mål för bland annat ökad kundnöjdhet, högre marknadsandelar inom vissa delar, god lönsamhet och medarbetare som trivs och vill utvecklas inom företaget.

– Lönsamhet till exempel är ju viktigt för att kunna investera och utveckla verksamheten och vi ska ha vår andel av marknaden. För att uppnå våra mål ska vi ha en effektiv organisation där det finns ett samspel mellan alla verksamhetsområden och väl fungerande interna funktioner.

Men det finns ett övergripande mål som Magnus Fagerstedt kommer att jobba stenhårt för.

– KPMG ska bli den yngre generationens favorit i branschen, säger han.

För att inte gå i den klassiska fällan att ”tro sig veta” vad de yngre vill ha och drivs av har Magnus Fagerstedt tillsatt ”New generation round table”, som fungerar som rådgivare åt företagsledningen. Där ingår åtta yngre medarbetare från samtliga affärsområden som har arbetat inom byrån ett till tre år.

– Genom att lyssna av och få feedback kan vi ta reda på hur vi ska stimulera de yngre medarbetarna på bästa sätt.

Insikten att medarbetarna är ett tjänsteföretags viktigaste resurs är kanske inte ny. Men den har helt klart hamnat i fokus på ett annat sätt än tidigare. För utan engagerade medarbetare kan man ha hur bra system och rutiner som helst, utan att det ger resultat. I tider av snabb förändring är ett gott ledarskap a och o, menar Magnus Fagerstedt.

– Medarbetarna är det viktigaste vi har och jag kommer att fokusera på ledarskapet. Generellt är branschen i behov av att satsa på ledarskapet, inte minst när vi inriktar oss på nya kompetenser. Jag ser att våra medarbetare i framtiden kommer att ha kompetenser inom många olika områden, inte bara främst inom ekonomi och finans. Det handlar om allt från HR till teknik- och it-kompetens.

Så kanske blir det mer studenter från KTH än från Handels i framtiden?

– Ja, det gäller ju att hitta rätt kompetenser för uppdragen och att förstå affären. Då blir man vinnare, säger Magnus Fagerstedt.

Att nya teknik och digitalisering kommer att förändra branschens arbetssätt och förutsättningar är det väl knappast någon som ifrågasätter. Magnus Fagerstedt ser både utmaningar och möjligheter i utvecklingen.

– Jag tror vi kommer ägna mer tid åt eftertanke och analys av resultat. Det är en utmaning för varje byrå att ”leva med” marknadens behov och efterfrågan, säger han och nämner bilindustrin och utvecklingen av förarlösa bilar som exempel.

– Det kommer att komma som en flodvåg. När vet vi inte, men vi måste kunna förstå viktiga flöden inom företagen och kundens affär och processer. Hur ska vi annars kunna ta ansvar för revisionen eller hjälpa till att utveckla företagen?

Att Magnus Fagerstedt brinner för att driva förändring råder det ingen tvekan om. Inte heller att han hamnade rätt i sitt yrkesval.

– Om jag fick välja om, så skulle jag välja yrket igen!

Pernilla Halling

1 700 medarbetare inom KPMG.

Om fem år fyller KPMG 100

Magnus Fagerstedt

Ålder: 60.

Bor: Bromma.

Familj: Fru och två barn.

Utbildning: Civilekonom från Linköpings universitet.

Aktuell som: Vd för KPMG.

Gör på fritiden: Tränar och gjuter betongmöbler.

Karriären i korthet

1980

Civilekonom Linköpings universitet/Lindebergs revisionsbyrå

1984

Tönnerviks revisionsbyrå

1986

Auktoriserad revisor

1989

Arthur Andersen

1996

EY

2017

Vd KPMG

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...