Innehåll

Med insikten att ledarskap inte är en ”one-man-show” och ett visst mått av tävlingsinstinkt har EY i nordvästra Skåne blivit framgångsrikt. För fem år sedan slogs kontoren i Ängelholm och Helsingborg samman till ett – förändringen har gått över förväntan.

Termometern skvallrar om 24 grader i luften och Ängelholm visar sig från sin allra bästa sida när Balans hälsar på hos EY Nordvästra Skåne. Av de cirka 75 personer som jobbar på byrån sitter ungefär 30 i Ängelholm och 45 i Helsingborg tre mil bort. Men något vi och dom är det inte tal om.

– När vi slog samman kontoren för fem år sedan var vi väldigt tydliga. Vi finns visserligen på två platser rent fysiskt, men vi är ett kontor, säger Henrik Nilsson, kontorschef.

Tanken på en sammanslagning väcktes av dåvarande regionchef och partnern Per Karlsson – som också hunnit med att vara kontorschef i Ängelholm. Han såg fördelar med att de båda kontoren blev ett, bland annat att ett större kontor är starkare på marknaden.

– Själva sammanslagningen gick både snabbare och bättre än väntat men så gjorde vi också ett väldigt grundligt förarbete. Vi påbörjade sammanslagningen ett år innan den skedde rent fysiskt. Projektgrupper sattes samman med personal från båda ställena, vi arbetade mycket med teambuilding och vi bildade nya grupper där vi blandade personalen, säger Per Karlsson.

Ledningsgruppen har också varit tydlig i sitt sätt att agera. Bland annat genom att möten hålls växelvis i Ängelholm och Helsingborg, att de som ingår i ledningsgruppen sitter på båda kontoren och är tillgängliga för personalen.

– Vi har också varit väldigt noga internt inom EY i Sverige att vi inte är två kontor utan att vi redovisar våra siffror som ett kontor, säger Henrik Nilsson.

EY Nordvästra Skåne är ett stort kontor, EY:s fjärde största i Sverige. Affärsområdena revision, redovisningsnära tjänster och skatt finns självklart representerade på kontoret. Övrig kompetens tas in vid behov från något av EY:s andra kontor i Sverige eller utomlands. Majoriteten av kunderna är större, familjeägda bolag men man har också specialiserat sig inom fastigheter och banksektorn.

Att vara ett kontor men fysiskt finnas på två orter har varit ett medvetet, strategiskt val och uppskattat av kunderna. Henrik Nilsson säger att han inte tror på centraliseringen.

– Den lokala närvaron är viktig i relationsbyggandet med kunderna. Vi syns på stan, i samband med idrottsaktiviteter, nätverk och så vidare. I många fall kan man säga att personerna är viktigare än själva byrånamnet. Vi är den lokala byrån med den globala kompetensen i ryggen. Det låter som floskler, men vi lever så, säger Henrik Nilsson.

Han får medhåll av Jaana H Johansson, chef för redovisningsnära tjänster. Det personliga mötet ska inte underskattas, framhåller hon. Digitaliseringen och automatiseringen är bra och för med sig ett effektivare arbete internt, men kunderna vill många gånger ändå ha ett personligt möte.

– Det är bra att vi blir mer digitala men för att bygga relationer behöver vi personliga möten. Dessutom är inte alla våra kunder så digitala än. Många föredrar fortfarande papper, dem kan vi inte tvinga in i något de inte vill ha. Vi erbjuder dem alla lösningar, men är flexibla och lyhörda för vad de vill ha, säger Jaana H Johansson.

Charlotta Marténg

Byrån i siffror

Kontor i Ängelholm sedan: 1989, dessförinnan lokal byrå.

Kontor i Helsingborg sedan: 1935

Antal anställda: 75

Marknadsandel: ca 33 %

Hellre tre än två

På EY Nordvästra Skåne tar man hellre in en extra anställd så att det blir tre som gör jobbet i stället för två. Då blir arbetet drägligare och medarbetarna nöjdare. Det ger ett lönsammare företag i längden.

Tre tips till den som funderar på att slå samman kontor

1 Förarbetet är viktigt. Gör en ordentlig analys och börja i tid.

2 Involvera medarbetare från båda enheterna (nyckelmedarbetare och ”kulturbärare”).

3 Ta med någon utomstående i projektet. I vårt fall hade vi en HR-person med.

Så löser vi ekvationen

Medarbetarna

Vi investerar i medarbetarna. Vi tar hellre in en extra anställd så att det blir tre som gör jobbet i stället för två. Då blir arbetet drägligare och medarbetarna nöjdare. Det ger ett lönsammare företag i längden.

Kunderna

Vi har en bredd bland kunderna, men de flesta är större, familjeägda företag. Entreprenörer precis som vi. Kunderna tycker om att vi är lokala och finns tillgängliga när de behöver oss.

Nätverket

Vi har de stora affärsområdena representerade på kontoret, och tar in kompetens från våra övriga kontor när vi behöver. Det är styrkan med att tillhöra EY.

Framtidens utmaningar

Transformeringen/digitaliseringen. Ingen kan vara 100 procent redo för vad det innebär när utvecklingen går så fort. Vi fokuserar på digitaliseringen men får inte glömma kunderna och vara lyhörda för hur de vill ha det. Vi är flexibla!