Innehåll

Aspia drar upp genomsnittet

BALANS_2019_N02_A0011_bild1

Aspia leder jämställdhetsligan med 33 procent kvinnliga delägare. Det visar Balans årliga jämställdhetsundersökning.

Nykomlingen Aspia drar upp snittet i Balans jämställdhetsundersökning. Andelen kvinnliga delägare är i genomsnitt 24,87 procent vilket är en ökning med drygt 2 procentenheter jämfört med 2018.

Bäst resultat har alltså Aspia med 33 procent kvinnliga delägare. Aspias vd Magnus Eriksson är glad över att kunna utmana branschen i denna viktiga fråga redan från start.

– Vår ambition är att ha en ännu jämnare könsfördelning, säger han.

Visserligen skiljer sig Aspia från de sju övriga då byrån inte har revisionsverksamhet. Men i vilken utsträckning det har betydelse för fördelningen av kvinnor och män i partnerkollektivet finns det sannolikt olika uppfattningar om.

Tvåa är Grant Thornton med 30 procent kvinnliga delägare, en ökning med 1 procentenhet sedan 2018. I botten ligger BDO med 18 procent, men byrån har ändå ökat sedan förra året med 4 procentenheter. Om två år ska andelen kvinnliga delägare vara 30 procent enligt BDO:s interna mål. Ett tufft mål medger BDO:s vd Malin Nilsson.

– Men en viktig signal för oss och vi sätter press på oss själva att jobba med frågan, säger hon.

KPMG är den enda byrån som går bakåt i årets mätning. Vd Magnus Fagerstedt säger att han inte är nöjd och ser ett tydligt behov av att accelerera arbetet.

– Vi arbetar aktivt för att få ett mer jämställt delägarkollektiv och har en målsättning att öka andelen kvinnliga delägare. Dessutom arbetar vi målmedvetet för att öka andelen kvinnor på högre befattningar. Vid varje chefstillsättning ska det finnas minst ett alternativ av respektive kön och gärna någon med utländsk bakgrund. På chefspositioner och i ledningsgrupper är strävan efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor uttalad, säger Magnus Fagerstedt.

När det gäller kvinnornas andel i styrelserna har den minskat med drygt 6 procentenheter. Även i ledningsgrupperna har andelen kvinnor minskat med drygt 5 procentenheter. I gruppen övriga chefer är byråerna däremot på väg mot en mer jämställd fördelning. Andelen kvinnor har ökat med drygt 4 procentenheter och är nu närmare 47 procent.

BALANS_2019_N02_A0011_bild2
BALANS_2019_N02_A0011_bild3
BALANS_2019_N02_A0011_bild4

Erika Andersson & Pernilla Halling