Innehåll

Våren är här och det betyder högtryck i vår bransch. Det är bokslutssäsong, deklarationstider, det är full fart i utbildningar, aktiviteter och förberedelser för FAR:s många engagemang i olika sammanhang. Jag ägnar just nu tid åt årets Almedalsvecka, där vi kommer att vara aktiva både med egna seminarier och deltagande i andras. Almedalen är en naturlig mötesplats för branschen, näringslivet och samhället. I år kommer vi att diskutera såväl globala som lokala frågor – från finanskris till det gotländska näringslivet. När jag skriver det här är jag på väg till Visby för att träffa några av FAR:s medlemsföretag för att diskutera hur de bidrar till att kvalitetssäkra företag och hjälper till att skapa ett växande näringsliv. Vi träffar även näringsföreträdare.

En annan aktuell fråga är den utredning som pågår om informationsplikt för skatterådgivare. Vi argumenterar intensivt för att Sverige inte ska gå längre än EU-direktivet. Vi stödjer informationsskyldighet för internationella skattearrangemang, men vi avstyrker rapportering av inhemska arrangemang. Ett sådant inhemskt krav riskerar att lägga en ytterligare arbetsbörda på hela näringslivet liksom för olika myndigheter som ska samla in och granska alla uppgifter. Skatt är en hållbarhetsfråga – och vi ska hushålla med våra samlade resurser och lägga kraften där den ger mest effekt.

I samband med FAR:s stämma erbjuds möjligheter att träffa andra i branschen och nätverka med kolleger. Vi hade planerat att åter arrangera Branschdagar 19–20 september, men under programarbetet och planeringen har det visat sig att intresset och engagemanget för att delta är begränsat. FAR har därför beslutat att ställa in Branschdagarna.

För att stärka dialogen med medlemmarna kommer vi att arbeta med mer specifikt riktade och anpassade erbjudanden och aktiviteter. Tillsammans med respektive medlemskategori. Intressanta och aktuella områden finns det gott om. Det är allt från affärsmodeller, branschens attraktionskraft och image till kvalitetsfrågor, digitalisering och hållbarhet. Branschen har stor utvecklingspotential – och det bådar gott för en fortsatt spännande och intensiv vår!

Karin Apelman är generalsekreterare och vd i FAR.

På Karins agenda:

  • Besöka medlemsföretag på Gotland, Almi och Region Gotland

  • Möte med Mazars

  • Fortsatt arbete kring digitaliseringsfrågor ihop med Kairos Future, bland annat digitala kvitton