Innehåll

Bostadsrättsföreningar har stor sårbarhet för att utsättas för ekonomisk brottslighet enligt en färsk rapport beställd av Fastighetsägarna Stockholm. Rapporten uppmärksammades bland annat i ett inslag i Sveriges Radio måndagen 14 oktober. Vad behöver göras för att minska sårbarheten för ekonomisk brottslighet?

–Det är en alarmerande rapport som visar att det finns ett stort behov av ökad ekonomisk genomlysning av bostadsrättsföreningar. Hur det behöver göras varierar. Varje bostadsrättsförening måste fatta ett eget beslut utifrån faktorer som vilken kompetens som finns inom styrelsen, antalet medlemmar och ekonomisk situation. Men det är uppenbart att många bostadsrättsföreningar behöver kvalificerad ekonomisk hjälp. Jag rekommenderar alla föreningar att anlita kvalificerade specialister för revision och redovisning. Det är en investering som sparar både tid och pengar och minskar sårbarheten för oegentligheter. Här har vi som bransch en stor möjlighet att göra skillnad.

Det pågår en global diskussion om hur kvaliteten och oberoendet inom revisionen och relaterade tjänster ska stärkas. Nyligen kom ett nytt inslag i debatten, i form av en rapport från bland annat IFAC, som visar att revisionsbyråer som även erbjuder icke-revisionstjänster har bäst förutsättningar att leverera högkvalitativ revision till sina kunder. Hur ser du på det?

– Jag välkomnar att detta viktiga ämne uppmärksammas och jag hoppas att rapporten kommer att bidra till en fortsatt global diskussion om hur kvaliteten och oberoendet ska stärkas ytterligare inom revisionen och näraliggande tjänster i framtiden. Rapporten konstaterar bland annat att ett brett tjänsteutbud möter ett behov på marknaden och ger förutsättningar för kompetensutveckling och en väl fungerande struktur inom byrån.

På Karins agenda:

  • Möte med Kairos future, om bland annat digitala kvitton.

  • Workshop med FAR-aktiva.

  • Möte IFAC Council & Board i Vancouver.

  • Samrådsmöte med Revisorsinspektionen (RI).

Karin Apelman är generalsekreterare och vd i FAR.

Text: Pernilla Halling