BFNs UTTALANDE

BFNAR 2007:4 Definitioner och begrepp

(senast ändrat genom BFNAR 2021:6)

Detta allmänna råd har upphävts den 12 november 2021 genom BFNAR 2021:6.

Allmänt råd (BFNAR 2007:4)

1.I Bokföringsnämndens allmänna råd med tillhörande vägledningar och uttalanden samt övriga rekommendationer och uttalanden betyder

 1. börs: det som utgör en reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller en motsvarande marknad utanför EES,

 2. noterade företag: företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES,

 3. icke-noterade företag: företag som inte är noterade företag, och

 4. noterad kurs: det pris för en aktie eller något annat finansiellt instrument som har betalats i handeln på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES.

(BFNAR 2016:4)

2.Begreppet auktoriserad marknadsplats utgår.

Ikraftträdande

2007:4

Detta allmänna råd gäller från den 1 november 2007.

2016:4

Detta allmänna råd gäller från och med den 22 september 2016.

2021:6

Genom detta allmänna råd upphävs

 1. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2002:6) om innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning, och

 2. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2007:4) om definitioner och begrepp.

Motivering

Frågan

Från den 1 november 2007 gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Den innebär bland annat att nya begrepp och termer införts i svensk rätt och att vissa hittills tillämpade begrepp försvunnit. Ett exempel är begreppet noterad som med den nya lagen byts ut mot begreppet upptagen till handel.

Bedömning

Bokföringsnämnden använder i sin normgivning t.ex. begreppen noterade och icke-noterade företag. Med den nya lagen byts begreppet noterad ut mot begreppet upptagen till handel, vilket medför ett behov av anpassning. Ett sätt är att ändra i alla allmänna råd, uttalanden och vägledningar som innehåller utmönstrade begrepp. Ett annat sätt är att behålla de från lag utmönstrade begreppen och i stället definiera dessa i ett allmänt råd. Bokföringsnämnden bedömer att det sistnämnda alternativet är att föredra. I det nya allmänna rådet definieras sådana begrepp som behålls i Bokföringsnämndens normgivning.

Begreppet auktoriserad marknadsplats utmönstras ur lagstiftningen och utgår därför i den normgivning där det förekommer.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...