Bilförmån

Beräkning av bilförmån – huvudregel

Från och med den 1 juli 2021 justeras reglerna för bilförmånsberäkning genom att två delkomponenter i beräkningen anpassas för att bättre motsvara kostnaden för att äga bil privat. Ändringarna görs i beräkningen av det ränterelaterade respektive det prisrelaterade beloppet. De nya reglerna ska tillämpas för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen första gången 1 juli 2021 eller senare. För fordon som blivit skattepliktiga före detta datum gäller tidigare regler. Från 1 januari 2021 upphör de tillfälliga extra nedsättningarna av förmånsvärdet för el-, laddhybrid- och gasbilar.

Vid beräkning av förmånsvärdet ska anskaffningsutgiften för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaffningsutgiften för en anordning som hindrar att bilen startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften (alkolås).

För bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen första gången efter1 juli 2021.

Generell formel

Inkomstår 2021

0,29 × prisbasbelopp

13.804

+

+

70 % av statslåneräntan
30 november året före inkomståret (dock lägst 0,5 %) + 1 procentenhet × nybilspriset

1,35 % av nybilspriset

+

+

13 % av nybilspriset t.o.m. 7,5 pbb

13 % av nybilspriset upp t.o.m. 357.000 kr

+

+

20 % av nybilspriset överstigande 7,5 pbb

20 % av nybilspriset överstigande 357.000 kr

+

+

bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

=

=

Bilförmån

Bilförmån år 2021

För bilar som blev skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen första gången före1 juli 2021.

Generell formel

Inkomstår 2021

0,29 × prisbasbelopp

13.804

+

+

75 % av statslåneräntan
30 november året före inkomståret (dock lägst 0,375 %) × nybilspriset

0,375 % av nybilspriset

+

+

9 % av nybilspriset t.o.m. 7,5 pbb

9 % av nybilspriset upp t.o.m. 357.000 kr

+

+

20 % av nybilspriset överstigande 7,5 pbb

20 % av nybilspriset överstigande 357.000 kr

+

+

bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

=

=

Bilförmån

Bilförmån år 2021

Sexårsbilar

För bilar som är sex år eller äldre anses nybilspriser motsvara fyra prisbasbelopp, om inte det verkliga nybilspriset plus anskaffningskostnad för extrautrustning är högre. Extrautrustning läggs till det verkliga nybilspriset. Något sådant tillägg ska inte göras om nybilspriset bestäms till fyra prisbasbelopp.

Bilkostnader i tjänsten

Inkomstår

Egen bil (kr/mil)

Förmånsbil (kr/mil)

diesel

annat drivmedel

2021

18,50

6,50

9,50

2020

18,50

6,50

9,50

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...