Innehåll

Hemreseavdrag

Om man pga. arbete vistas på annan ort än hemorten kan avdrag för hemresor medges för en hemresa i veckan om avståndet mellan hemort och arbetsort är längre än 50 km.

Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka och bara för utgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Avdrag medges normalt för kostnaden för billigaste färdsätt. Om utgiften för tåg eller flyg inte är oskälig får avdrag göras även om det inte är billigaste färdsätt.

Saknas godtagbara allmänna kommunikationer får utgifter för bil dras av enligt nedan.

Inkomstår

Egen bil Kr/mil

Förmånsbil Kr/mil

diesel

annat drivmedel

2021

18:50

6:50

9:50

2020

18:50

6:50

9:50

2019

18:50

6:50

9:50

2018

18:50

6:50

9:50

2017

18:50

6:50

9:50

2016

18:50

6:50

9:50

2015

18:50

6:50

9:50

2014

18:50

6:50

9:50

2013

18:50

6:50

9:50

2012

18:50

6:50

9:50

2011

18:50

6:50

9:50

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...