Traktamenten – inrikes

Ökade levnadskostnader vid inrikes tjänsteresa

Tjänsteresa med övernattning

Schablonbeloppet för inrikes traktamente är 240 kr. Beloppen är de samma för 2020 som för 2021.

Om arbetsgivaren bekostat den anställdes måltider har den anställde också fått skattepliktig kostförmån som värderas enligt schablon till 100 kr för lunch respektive middag och till 50 kr för frukost.

Däremot sker ingen förmånsbeskattning för hotellfrukost och kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen eller transporten.

Reducering av schablonavdrag vid kostförmån

Flerdygns­förättning

Inkomstår

Schablon­avdrag

Frukost, lunch och ­middag, kr

Lunch och ­middag, kr

Lunch eller middag, kr

Frukost, kr

Heldagsförrättning

2021

240

216

168

84

48

2020

240

216

168

84

48

2019

230

207

161

81

46

2018

230

207

161

81

46

2017

220

198

154

77

44

2016

220

198

154

77

44

2015

220

198

154

77

44

2014

220

198

154

77

44

2013

220

198

154

77

44

2012

220

198

154

77

44

2011

210

189

147

74

42

2010

210

189

147

74

42

Halv dag, avresa 12.00 eller senare. Hemkomst 19.00 eller tidigare

2021

120

108

 84

42

24

2020

120

108

 84

42

24

2019

115

104

 81

40

23

2018

115

104

 81

40

23

2017

110

 99

 77

39

22

2016

110

 99

 77

39

22

2015

110

 99

 77

39

22

2014

110

 99

 77

39

22

2013

110

 99

 77

39

22

2012

110

 99

 77

39

22

2011

105

 95

 74

37

21

2010

105

 95

 74

37

21

Flerdygnsförrättning längre tid än 3 månader

2021

168

151

118

59

33

2020

168

151

118

59

33

2019

161

145

113

56

32

2018

161

145

113

56

32

2017

154

139

108

54

31

2016

154

139

108

54

31

2015

154

139

108

54

31

2014

154

139

108

54

31

2013

154

139

108

54

31

2012

154

139

108

54

31

2011

147

132

103

51

29

2010

147

132

103

51

29

Avdrag för logikostnad vid nattraktamente

2021

120

2020

120

 −

2019

115

 −

2018

115

 −

2017

110

 −

2016

110

 −

2015

110

 −

2014

110

 −

2013

110

 −

2012

110

 −

2011

105

 −

2010

105

 −

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...