Innehåll

Nytt för årets deklaration är att näringsidkare ska kunna importera bilagor som filer till NE-deklarationen – det gäller till exempel näringsbilaga och aktieförsäljningsbilaga.

En annan nyhet är att företagare i årets deklaration ska kunna kryssa i (Box 13) och därmed ange att man inte vill ha pappersdeklarationen utskickad till nästa år.

Den elektroniska deklarationen har förtydligats. Till exempel kommer blanketten K10 att se ut som pappersdeklarationen för att det ska bli lättare att hitta.

Till sist men inte minst: I år ska inte bara fysiska personer utan även fåmansbolag få tillbaka pengar före midsommar om de deklarerar elektroniskt.