Innehåll

PÅ SENARE ÅR har ett fyrtiotal avtal med så kallade skatteparadis öppnat upp informationsutbytet och underlättat arbetet med att bekämpa skatteflykt. Som följd har antalet självrättelser till Skatteverket ökat kraftigt.

Bara under de första månaderna i år hade 800 självrättelser kommit in till Skatteverket och under perioden 2010–2012 inkom över 3.000, vilket innebar att nära 1,3 miljarder kronor återfördes till Sverige.

Den som bor i Sverige och har tillgångar som ger inkoms­ter utomlands ska skatta för dem i Sverige. Annars kan det bli skattetillägg eller brottsanmälan. Med hjälp av en självrättelse, som innebär att du på eget initiativ begär rättelse av uppgifterna hos Skatteverket, kan det undvikas.

Det går att göra en självrättelse för upp till sex år bakåt i tiden. Under 2013 kan man alltså rätta uppgifter från och med inkomstår 2007.

Lisa Bergman