Innehåll

HD:s dom innebär inte att man ostraffat kan begå skattebrott. Ekobrottsmyndigheten anpassar nu sitt arbete för att få fast ekobrottslingar.

MITT I SEMESTERN, när bemanningen var som lägst, fick Ekobrottsmyndigheten extra mycket att göra. Högsta domstolens dom om dubbelbestraffning medförde att en grupp tillsattes bestående av åklagare och administrativ personal. Uppdrag: Att identifiera ärenden där det kan finnas skäl att vidta rättelse.

– Så nu går vi igenom alla som blivit dömda för skattebrott sedan 2009 och det rör cirka 1500 ärenden. Men det är inte alla som fått skattetillägg, säger Lena Schelin, chefsjurist på Ekobrottsmyndigheten.

För den som dömts för skattebrott och även fått skattetillägg kan det bli fråga om resning.

– Men många är dömda för andra brott och om de beviljas resning får man titta på hur påföljden påverkas om man tar bort skattebrottet. Om påföljden blir mildare kan det vara skadeståndsgrundande, säger Lena Schelin.

Att HD skulle döma ut Sveriges system med dubbelbestraffning var inte helt oväntat enligt henne. Däremot var det mer förvånande med HD:s beslut om resning.

– Resning är en udda företeelse som man tar till när inget annat finns, den är inte tänkt att användas för masshantering, säger hon.

HD:s dom innebär dock inte att det är fritt fram att begå skattebrott. Visserligen påverkar den Ekobrottsmyndighetens arbete på kort sikt, men på längre sikt kommer det att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

– Grova skattebrott kommer att fortsätta att anmälas precis som tidigare. Och vår erfarenhet är att, om det är skattebrott med i bilden, så finns det ofta även andra brott. Det är inte ovanligt att en person som slarvat med skatten även driver företag, och då kan han eller hon som företagare bli åtalad för bokföringsbrott precis som tidigare, säger Lena Schelin.

Charlotta Danielsson

FAKTA

För att resning ska beviljas måste Skatteverket ha beslutat att påföra skattetillägget innan åtal väcktes. Gäller domar som meddelats efter den 10 februari 2009.

Förbudet mot dubbelbestraffning avser fall där skattetillägg och skattebrottet gäller:

  • en och samma person

  • för en och samma gärning