1 Planera som inför en ny anställning

En lyckad praktik bygger på att företaget planerar och förbereder allt. Från vem som ska handleda praktikanten till vad praktikanten ska göra. En bra handledning tar tid, har ni resurser till det?

2 Dra nytta av att någon ser på verksamheten med nya ögon

Någon med färsk utbildning och driv kommer in med nya ögon. Passa på att be eleven fråga mycket och ifrågasätta arbetsmetoder. Det kan ge nya perspektiv.

3 Använd examensjobbet i verksamheten!

Under sista praktikperioden brukar eleven skriva ett examensjobb och det kan vara svårt att hitta ett lämpligt ämne. Tänk igenom om det är något ni behöver titta närmare på.

4 Skriv praktikant- eller sekretessavtal

Om tystnadsplikt, konkurrensklausul och liknande normalt ingår i era anställningsavtal, se till det ingår även i praktikavtalet, även om personen bara ska vara hos er i några veckor.

5 Förmånligt att anställa

Unga personer (under 26 år) har lägre sociala avgifter och är därför billigare arbetskraft. När anställningen börjar har man dessutom redan provat på varandra och behöver inte lägga tid och pengar på upplärning.

Lali Börjesson , auktoriserad redovisningskonsult på Stjärnan Redovisning AB.