Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi.

Hur kan jobbskatteavdraget skapa fler arbeten?

– På kort sikt innebär lägre skatt mer pengar i plånboken och ökad konsumtion. Det ökar den allmänna efterfrågan i ekonomin och skapar därmed fler jobb. Men på längre sikt verkar jobbskatteavdraget främst genom att öka utbudet av arbetskraft för att det blir mer lönsamt att arbeta. Det håller tillbaka löneökningarna och gör det mer lönsamt för företagen att anställa.

Men teoretiskt sett, gäller inte det här alla skatter?

– På kort sikt leder alla skattesänkningar till högre efterfrågan, men på längre sikt har lägre marginalskatt (alltså skatten på sist intjänad krona, redaktionens anmärkning) sannolikt ingen effekt på antalet sysselsatta.

Du har varit kritisk till regeringens femte avdrag. Skulle du säga att vi nått en punkt där jobbskatteavdragets negativa effekter överväger de positiva?

– Det är en värderingsfråga. Men ett femte jobbskatteavdrag gör det svårare att finansiera de offentliga utgifterna eftersom det bara delvis finansierar sig själv med ökade skatteintäkter.

Lisa Bergman