Innehåll

Vid nyår försvann ansökningsförfarandet kring frivillig skattskyldighet för fastighetsägare som i stället kan utlösa den frivilliga skattskyldigheten genom att ange utgående moms i fakturan till hyresgästen. Förändringen avser nya avtal som inte omfattas frivillig skattskyldighet sedan tidigare.

Nu gäller att skattskyldigheten går igång första dagen i hyresperioden som fakturan avser, dock tidigast vid tillträdet. Vid uthyrning av fastighet faktureras hyran normalt innan hyresperioden har påbörjats, alltså innan den frivilliga skattskyldigheten inträder, vilket fått Skatteverket att ta ställning till hur de nya bestämmelserna ska tolkas vid förskottsfakturering.

Beträffande redovisningen av moms gäller att man ska redovisa utgående moms i den period då förskottsbetalningen togs emot, medan den ingående momsen ska dras av i den period som betalningen gjordes. Det här förutsätter att skattskyldighet har inträtt, annars gäller huvudregeln, alltså att momsen ska redovisas när tjänsten har tillhandahållits.

När betalning sker under hyresperioden ska såväl fastighetsägaren och hyresgästen redovisa momsen vid betalningstillfället. Då har den frivilliga skattskyldigheten inträtt enligt de nya reglerna. Men normalt sker alltså betalning innan hyresperioden startat; då gäller i stället att momsen istället får dras av vid hyresperiodens utgång enligt huvudregeln.

Skatteverket, 4 februari 2014, SKV 753314-13/111.

Lisa Bergman