Innehåll

Hur använder dina anställda mobilen? Privatsamtal och privat surf kan betyda att det är ditt ansvar att lämna kontrolluppgift och dra skatt.

Förmånsbeskattning av jobbmobiler som används privat poppade upp med ett nytt ställningstagande från Skatteverket mitt under industrisemestern i somras. Ett ökat utnyttjande av mobiler i alla delar av samhället i kombination med begränsade kontrollresurser föranledde Skatteverket att vara tydliga i sitt budskap: ansvaret faller tungt på arbetsgivaren.

– Arbetsgivaren har ett väldigt stort ansvar när de delar ut mobiler och låter personalen använda dem utanför arbetsplatsen, även om de inte arbetar på kvällar och helger. Det ses som en löneförmån, men då ska den förmånsbeskattas, kommenterade Skatteverkets rättsexpert Pia Blank Thörnroos till TT.

Enligt ställningstagandet ska samtliga elektroniska prylar (mobil, dator, padda, router) och tjänster (telefoni, sms, surf) var och en granskas separat utifrån samma premisser. Den användning som sker på arbetsplatsen – privat eller inte – utgör inte en skattepliktig förmån. Utanför arbetsplatsen däremot ska tre frågor besvaras jakande för att något – exempelvis en mobil – inte ska utgöra en skattepliktig förmån.

  1. Har mobilen väsentlig betydelse för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras?

  2. Har den privata användningen ett begränsat värde?

  3. Är det svårt att skilja den privata användningen från användningen kopplad till jobbet?

Kan man svara ja på dessa frågor slipper den anställde förmånsbeskattas. I ställningstagandet ger Skatteverket några exempel på vanliga situationer som antyder att det är den första frågan som väger tyngst; den som verkligen behöver en mobil med tillhörande fast abonnemang utanför arbetsplatsen för att utföra sitt arbete ska inte förmånsbeskattas för möjligheten att använda den privat.

Den som använder mobilen privat utanför arbetet utan att det är särskilt viktigt för arbetet att vara tillgänglig eller utföra arbetsuppgifter på annat håll ska alltså förmånsbeskattas. Värdet av förmånen ska beräknas utifrån vad det skulle ha kostat att ha motsvarande mobil och abonnemang privat på den ordinarie marknaden och beräknas löpande. Arbetsgivaren ska redovisa utgiven förmån i en arbetsgivardeklaration och i den anställdes kontrolluppgift.

En grupp som inte behöver skärskåda sin mobilanvändning är egenföretagarna. De får använda mobilen privat utan att förmånsbeskattas.

– För dem är det ett arbetsredskap, de har ofta med sig sitt företag hela tiden så för dem är det här inte en fråga, säger Pia Blank Thörnroos.

Skatteverkets ställningstagande, 9 juli 2014, 131.555207-13/111

Lisa Bergman