1 Ställ krav. När du införskaffar ett kassaregister är det första du bör ta i beaktning att ett ”godkänt” kassaregister inte nödvändigtvis fullgör alla dess skyldighet enligt lagen. I Skatteverkets författningssamling (SKVFS) 2009:1 30:e paragraf listas exakt vad som krävs. Leverantörerna är dock inte alltid så pigga på att komma ut på plats och göra de lagstadgade inställningarna ”gratis” – så stå på dig och kräv din rätt.

2 ”Vanlig löpnummerföljd”? Löpnummerföljdenska vara obruten. Det innebär till exempel att nummerföljden inte kan hoppa över stängda dagar för att vara obruten. Det förekommer sådana system och det är viktigt att följa upp med leverantören så att löpnummerföljden blir rätt.

3 Se till att få en ”fullständig systemdokumentation”. I denna användarmanual finns allt du behöver veta om hur du gör omprogrammeringar av systemet. Även om det kan kännas övermäktigt för den ovane finns supportkostnader att spara.

4 Försäkra dig om att det går att ta ut behandlingshistorik, det vill säga att du kan gå in och titta på vad som är ändrat, raderat eller omprogrammerat i systemet. Finns inte det är risken stor att Skatteverket kan skönstaxera.

5 Säkerställ att personalen faktiskt använder systemet så som det är tänkt, att exempelvis alla returer och återköp faktiskt slås in som det ska. Annars riskerar du höga straffavgifter och orenheter i redovisningen.

Helena Adrian , auktoriserad revisor, Adrian & Partners, Göteborg