Innehåll

Det lackar mot jul och inför planeringen av det stora klappkalaset kan det vara bra att ha koll på regler och gränsvärden.

Trots att det bara är oktober är det många företag som redan nu bestämmer och beställer julklappar till anställda och kunder. Julgåvor nämns uttryckligen i inkomstskattelagen som skattefria tillsammans med jubileums- och minnesgåvor, så länge de är av ”mindre värde”. Begreppet ”mindre värde” uppskattas i dagsläget till högst 450 kronor inklusive moms. Det är viktigt att notera att hela gåvan blir skattepliktig från första kronan för mottagaren om värdet skulle överstiga 450 kronor.

En annan begränsning är att gåvan inte får vara i kontanter om den ska vara skattefri – inte heller någon annan sorts betalningsmedel som check eller postväxel. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket 2005 är dock presentkort tillåtna så länge de inte kan bytas ut mot pengar.

En växande trend är att arbetsgivare, i stället för julgåva, skänker pengar till ideell verksamhet. Den skattemässiga hanteringen blir då olika om det sker på arbetsgivarens eller den anställdes initiativ. Om det sker på begäran av den anställde jämställs gåvan med kontanter och han eller hon ska beskattas för gåvans värde som för lön. Den anställde kan då, i vissa fall, få skattereduktion för förmån av gåva till ideell verksamhet under samma förutsättningar som om han gett gåvan själv. Om den ideella gåvan i stället sker på arbetsgivarens initiativ uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Men i det fallet får arbetsgivaren inte göra avdrag för gåvorna.

När det gäller julgåvor till kunderna gäller att de är avdragsgilla så länge det handlar om enkla, billiga reklamgåvor. Det kan dock vara knepigt att bedöma var gränsen går mellan julklapp och muta. Som med andra gåvor är det inte värdet på gåvan som avgör den saken, utan sammanhanget. Till exempel vem gåvan ges till, relationen mellan givare och mottagare, gåvans karaktär och om det pågår en upphandling eller annan myndighetsutövning.

Institutet Mot Mutor, IMM, har uttalat som vägledning att en gåva från en utomstående till en anställd i offentlig sektor inte bör överstiga en procent av prisbasbeloppet, nu 450 kronor. Men om mottagaren utövar myndighet, och i synnerhet om myndighetsutövningen angår givaren, måste ”största restriktivitet iakttas”. I sådana fall är det som regel bäst att låta bli.

Mellan privata företag är det betydligt mer generöst och en anställd kan ta emot gåvor från en samarbetspartner så länge arbetsgivaren godkänner det. IMM rekommenderar dock alla företag att skapa en policy så att det blir tydligt vad som gäller.

Lisa Bergman

Julbordet

Det traditionella julbordet är en skattefri förmån för anställda så länge som det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Arbetsgivaren får avdrag för kostnad för högst två personalfester per år. Avdrag medges för kostnad för måltid med 90 kronor exklusive moms per person. För kringkostnader, till exempel musikunderhållning, medges avdrag med 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag medges även för kostnader för pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som är med på festen. När det gäller kunder medges avdrag för julbord bara om det sker i anslutning till en affärsförhandling. Då får man dra av måttliga 90 kronor exklusive moms per person.