Blir du stressad av siffror och bokföring? En auktoriserad redovisningskonsult ger dig trygghet, rådgivning och kvalitet i en och samma person.

God nattsömn kan vara ovärderligt för en hårt arbetande företagare som vill ägna sin tid åt utveckling av verksamheten snarare än att oroa sig över om siffrorna i bokföringen stämmer. Lagen kräver att du som driver företag ska bokföra alla händelser som påverkar ekonomin i företaget, vilket också är en förutsättning för att du ska kunna följa och styra verksamheten. Men du måste inte göra det på egen hand.

– En företagare som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult kan sova gott om natten, säger Anna Nord, ansvarig för redovisningsfrågor på FAR.

För även om du enligt lag ansvarar för att bokföringen blir korrekt, så kan du genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult vara säker på att du faktiskt uppfyller alla krav som ställs på dig som företagare. Det går inte att helt frånhända sig ansvaret, men det går att anlita hjälp.

– Som auktoriserad redovisningskonsult är man skyldig att reagera om man ser att företaget är på väg åt fel håll. Det innebär att företagaren kan leva tryggt i förvissning om att företagets ekonomi sköts på ett sunt vis, säger Anna Nord.

Det här innebär att företagaren i praktiken kan överlåta ansvaret för bokföringen på en redovisningskonsult som är auktoriserad.

FAR har tagit fram kvalitetsmärkningen ”Bättre bokföring” för att beskriva vad det innebär att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. Det blir rätt från början.

Auktorisationen innebär bland annat att redovisningskonsulten genomgår löpande vidareutbildning och är ansvarsförsäkrad för din trygghet. Dessutom blir konsulten regelbundet kvalitetskontrollerad.

– Det här är en kvalitetskontroll som utförs av folk som kan branschen och som vet vad som krävs. Den kontrollen får man inte om man anlitar en redovisningskonsult som inte är auktoriserad, säger Anna Nord.

Ett annat skäl att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är att företagaren får en kvalificerad rådgivare på köpet, som känner både företaget och dess villkor. Redovisningskonsulten kan tolka och analysera tillgänglig information som sedan omvandlas till beslutsunderlag i ditt företag. Konsultation och affärsrådgivning är en del av tjänsterna och redovisningskonsulten är ofta en naturlig rådgivare. Redovisningskonsulten kan också vara en katalysator för att skapa förändring och utveckling i ditt företag. Med den här kunskapen kommer redovisningskonsulten att kunna förstå vad du som företagare vill ha ut av rapporteringen.

– En anpassad rapportering är nödvändig för att ge ett gott beslutsunderlag som ger företagaren möjlighet att fatta viktiga beslut om verksamhetens inriktning. Det handlar om att skräddarsy rapporteringen efter behov. En företagare kanske är mer intresserad av vissa nyckeltal medan en annan vill ha sifforna aggregerade på en viss nivå. För dem kan en standardiserad balkansräkning vara helt obegriplig.

Att ha god ordning på bokföringen kan vara bra av flera skäl. Till exempel när du ska träffa banken – om företaget växer kan du behöva låna pengar eller få en checkkredit. Då kan det vara bra att kunna visa med sin bokföring att företaget mår bra. Eller om du behöver ha förlängd kredittid i förhållande till dina leverantörer och vill kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa att företaget är stabilt. Sedan måste du förstås ha ordning på bokföringen i kontakterna med Skatteverket, när du ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt i skattedeklarationen.

Lisa Bergman, Christian Albinsson

Fakta

Bokföringsskyldigheten innebär att du måste:

 • Löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok).

 • Se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter.

 • Arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst sju år. Tänk på att även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation.

 • Upprätta årsbokslut eller årsredovisning.

En redovisningskonsult kan hjälpa dig med följande uppdrag:

 • Bokföring

 • Bokslut

 • Bokslutsrapport

 • Årsbokslut

 • Årsredovisning

 • Koncernredovisning

 • Löneservice

 • Betalningsuppdrag

 • Kund-/leverantörsrekontra

 • Budget och prognos

 • Nyckeltal och kassaflöden

 • Inkomstdeklaration och skatterådgivning

 • Rådgivning

 • Bemanning