Innehåll

Ett konsultföretag fick dra av momsen på maskiner för nyckeltillverkning som saknade privat potential.

Huvudregeln är att det ska finnas ett direkt och omedelbart samband mellan ett köp och en skattepliktig försäljning för att ett företag ska få dra av den ingående momsen på sitt köp. Det är företaget som har bevisbördan för att visa att man har rätt till avdrag.

I det aktuella målet handlade det om en konsultfirma i ekonomibranschen som hade köpt in flera maskiner för nyckeltillverkning och begärde avdrag för den ingående momsen. Skatteverket och förvaltningsrätten nekade med hänvisning till att maskinerna helt saknade samband med den verksamhet som bedrevs.

Kammarrätten konstaterade också att det inte fanns något som talade för att maskinerna sålts eller faktiskt använts i verksamheten. Frågan var då om företaget gjort sannolikt att det vid köpet funnits en avsikt att använda maskinerna eller sälja dem vidare.

Kammarrätten bedömde att maskinerna i praktiken helt saknade privata användningsområden och att detta faktum ”mycket starkt talar för att de förvärvats för att användas eller säljas i verksamheten”. Eftersom Skatteverket inte gjort gällande att företaget handlat i ond tro beträffande den framtida utgående momsen som skulle faktureras ansåg domstolen att företaget trots allt gjort sannolikt att det talade för att det funnits en avsikt att sälja eller använda maskinerna. Därför hade företaget rätt att dra av den ingående momsen.

Kammarrätten i Göteborg, 18 juni 2014, 1314-14.

Lisa Bergman