Resultat nr 10 2016

Penningtvättslagen: Fakta

Så klassar du riskerna

Här är ett exempel på hur riskerna i en verksamhet kan kategoriseras och klassificeras.

Kunder

H Utländska företagskunder

M Svenska företagskunder

L Svenska privatkunder

Produkter/tjänster

H Uthyrning av anonyma postboxar

M Försäljning av aktiebolag

L Löneredovisning

Distributionskanaler

H Distanskunder

M Via ombud

L Fysiskt möte

Transaktioner

H Kontanta transaktioner

M Postväxlar

L Betalkort

Geografi

H ”Skatteparadis”

M Europa och EES

L Närområde

Företaget

H Aldrig hört talas om penningtvättslagen

M Har viss kännedom om penningtvättslagen

L Arbetar aktivt med åtgärder enligt penningtvättslagen

H = Hög risk. M = Medelstor risk. L = Låg risk.

Källa: Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.