Innehåll

Resultat nr 3 2016

”Fåmansbolag kan ha en del fritt kapital i bokslutet”

Tomas Grunditz, auktoriserad skatterådgivare på KPMG i Jönköping, ger sina bästa tips inför deklarationen och berättar vad som är viktigt att tänka på under året.

Vilka råd kan du ge till företagare inför deklarationen?

– För fåmansbolag kan det vara lämpligt att ha en del fritt kapital i bokslutet som görs nu. Då har man åtminstone öppnat möjligheten för att göra en utdelning under året, om villkoren skulle försämras i och med de förmodade förändringarna av reglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna. Förslaget om förändringar ska läggas fram senast i september.

– Som delägare i ett fåmansbolag är det alltid bra att fundera över vad man tar ut som lön och vad man tar som utdelning. Det är inte alltid bättre att ta utdelning fastän den bara beskattas med 20 procent, eftersom löneuttag gör att du får pensionspoäng och andra sociala fördelar. Här finns inga generella råd om vad som är bäst, utan det är viktigt att göra en analys över vad olika alternativ innebär just i ditt fall.

Finns det några nyheter som är viktiga att ha koll på?

– Egentligen finns inga större nyheter inför årets deklaration. Det politiska läget och budgetkaoset gjorde att många föreslagna förändringar inte gick igenom för 2015. Däremot införs de flesta av dessa förslag nu i stället, så många nyheter kommer under året och får betydelse i nästa års deklaration. Men det är naturligtvis viktigt att ha koll på dem redan nu för att kunna planera bra.

Vilka av dessa förändringar kan du lyfta fram?

– Den som har anställda kommer från och med 1 juni i år att betala full arbetsgivaravgift för personer födda 1991 eller senare, eftersom nedsättningen av sociala avgifter för unga slopas då. Tidigare har man sagt 1 juli, men det är alltså 1 juni som gäller. Det införs även en särskild löneskatt på löner till personer som är 65 år eller äldre, så det blir något dyrare än tidigare att anställa äldre.

– Och för dig som privatperson finns många förändringar. Avdragsrätten för privat pensionssparande, som förra året sänktes till 1.800 kronor, är helt slopad sedan 1 januari. Andra nyheter i år är att jobbskatteavdraget trappas ned för personer med en inkomst överstigande ungefär 50.000 kronor i månaden, att skatten höjs för sparande på investeringssparkonto samt att den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2016 inte räknas upp. Dessutom sänks rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden – men maxbeloppet på 50.000 kronor behålls. Samtidigt ligger rutavdraget kvar på 50 procent, men maxbeloppet här halveras till 25.000 kronor.

Josefin Svenberg

Tomas tipsar

 • Är du osäker på något i deklarationen? Var öppen och skriv det under ”Övriga upplysningar” så kan du undvika skattetillägg om något blivit fel.

 • Kontrollera underlaget för rot-avdraget. Det är du som skattskyldig som har ansvar för att du uppfyller förutsättningarna, inte hantverkaren.

 • Planera i tid för deklarationen eftersom många nyheter inte får genomslag förrän ett år efter införandet.

Checklistan: Är allt med?

Här är en lista över vanliga skattemässiga justeringar som kan behöva göras i deklarationen.

Ackordvinster

Fastighetsförsäljningar

Föregående års skattemässiga justeringar

Föreningsavgifter

Gåvor

Inkomstdeklaration – kostnad för upprättande

Koncernbidrag

Koncerninterna förluster

Konsultkostnader vid transaktioner

Kundförluster

Medlemsavgifter

Onoterade aktier och andelar – utdelning, vinst och förlust

Pensionskostnader

Representation

Reserveringar, till exempel uppsägningskostnader och tvister

Resultatandelar i handelsbolag

Ränteutgifter, ränteavdragsbegränsningar

Schablonintäkt – andelar i investeringsfonder

Schablonintäkt – periodiseringsfonder

Sjukvårdsförsäkringar

Skattekontoränta

Sponsring

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...