Resultat nr 4 2016

Nyheter

Snart slut för sparande på skattekontot

I februari rapporterade Skatteverket att 22 miljarder kronor mer än nödvändigt ligger på skattekonton. Företagen bedömdes ha tolv miljarder mer än vad som behövs för att betala skatter och avgifter, medan motsvarande siffra för privatpersoner var tio miljarder.

Anledningen är att skattekontot med dagens låga räntor blivit relativt lönsamt eftersom räntan är fastställd i lag och inte kan understiga 0,5625 procent. Dessutom är den skattefri.

Men finansminister Magdalena Andersson reagerade direkt och förklarade att skattekontot inte är avsett för sparande och inte bör vara ränteledande. Nu har regeringen i en promemoria föreslagit att intäktsräntan på skattekontot ska kunna sänkas till noll procent. De nya bestämmelserna avses träda i kraft 1 januari 2017.

Finansdepartementet, mars 2016, FI2016/01094/S3.

Månadsrapportering tillbaka på agendan

Skatteverket har i en skrivelse till regeringen dammat av förslaget om att företag varje månad ska lämna uppgifter i arbetsgivardeklarationen om de anställdas ersättning. Enligt förslaget ska den månatliga arbetsgivardeklarationen kompletteras med uppgift om den anställdas lön och avdragen skatt. De myndigheter som föreslås få tillgång till uppgifterna är bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och a-kassorna. Det här skulle innebära att de årliga kontrolluppgifterna inte längre behövs. Enligt Skatteverket skulle det leda till att arbetsgivarnas uppgiftslämnande kan effektiviseras och att myndigheternas handläggning blir mer effektiv och deras kontrollmöjligheter bättre. Tidigare har förslaget kritiserats för att öka företagens administrativa börda, men Skatteverket anser att ett ikraftträdande 2018 skulle ge möjlighet att utveckla system som underlättar rapporteringen.

Skatteverket, 1 februari 2016, DNR 131.29254-16/113.

Bitcoin är momsfri tjänst

I höstas bad Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, om ett förhandsbesked från EU-domstolen gällande frågan om växling till och från den virtuella valutan bitcoin är en tjänst, och om den tjänsten i sådant fall är undantagen från skatteplikt. Skatteverket gjorde till en början gällande att det inte var fråga om ekonomisk verksamhet, i vart fall inte en momsfri finansieringstjänst eftersom bitcoin inte är ett lagligt betalningsmedel. EU-domstolen slog dock fast att valutaväxling från traditionella valutor till bitcoin, och tvärtom, ska betraktas som en finansiell tjänst. Valutaväxling till och från bitcoin skulle därmed också vara momsfria enligt EU-domstolen. Nu har HFD fastslagit att valutaväxling till och från bitcoin omfattas av momsundantaget för finansiella tjänster.

Högsta förvaltningsdomstolen, 2 februari 2016, 7101-13.

EU-domstolen, 22 oktober 2015, C-264/14.

Högsta förvaltningsdomstolen, 2 februari 2016, 668-15.

14.000–16 000 kronor i månaden

Nivån på de startjobb liberalerna har föreslagit om parterna inte kommer överens i avtalsrörelsen. Varken arbetsgivaravgifter eller kollektivavtalade försäkringspremier ska betalas. Borgerlig splittring har uppstått i frågan eftersom Anna Kinberg Batra tydligt uttalat att en moderatledd regering inte kommer att lagstifta om lägstalöner.

Lägre arbetsgivaravgift vid ny anställning i enskild firma

Regeringen har föreslagit ett så kallat växa-stöd för den första anställningen som görs i en enskild firma. Det sker i form av att de sänkta arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt som infördes för enmansföretag 1 juni 2006 (och sedan slopades av den borgerliga regeringen), ska återinföras delvis och temporärt. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på ersättningar som betalas ut till och med 31 december 2021.

Förslaget innebär att enmansföretag som anställer en person bara ska betala ålderspensionsavgift på den ersättning som betalas till den anställde. Med enmansföretag förstås enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd efter 31 december 2015. En nedsättningsberättigad anställning ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller upp till en månadslön på 25.000 kronor under högst tolv månader.

Finansdepartementet, ”Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare”, mars 2016.

Svårt att pruta på förseningsavgiften

I tre fall hade personer av olika skäl försökt bli befriade från förseningsavgift på grund av för sent inlämnad deklaration. Inte någon av dem vann framgång i domstol.

I det första fallet var förklaringen till att deklarationen kommit in sex veckor för sent att den skattskyldige inte hade fått någon förtryckt deklarationsblankett hemskickad och inte kände till när deklarationen skulle vara inlämnad. Dessa skäl utgjorde inte befrielsegrund.

I det andra fallet rörde det sig om ett nystartat företag utan omsättning som lämnade in deklarationen knappt två månader för sent. Inte heller detta utgjorde grund för befrielse.

I det tredje och sista fallet handlade det om en person som kunde visa att hon led av neuropsykiatriska problem som dröjde flera månader med att lämna inkomstdeklaration. Inte heller intyget ledde till befrielse av förseningsavgift.

I år har förseningsavgifterna höjts, vilket innebär att det kommer svida extra mycket för den som inte lämnar in deklarationen i tid. Se till att du har koll på när du ska lämna din och företagets deklaration.

Kammarrätten i Göteborg, 15 februari 2016, 5567-15.

Kammarrätten i Göteborg, 8 februari 2016, 4934-15.

Nya förseningsavgifter

(Kronor)

Aktiebolag, ekonomiska föreningar

Övriga

Efter deklarationstidpunkten

6.250

1.250

Tre månader efter deklarationstidpunkten

12.500

2.500

Fem månader efter deklarationstidpunkten

18.750

3.750

400.000

Antalet personer som enligt Skatteverkets beräkningar kommer att dubbelbeskattas på grund av att de pensionssparade mer än 1.800 kronor under 2015 trots att avdraget sänkts. För 2016 har avdraget för pensionssparande slopats helt, vilket innebär att det är bättre att välja andra alternativ för sitt sparande.

Källa: DN

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...