Innehåll

Resultat nr 5 2016

Makar i enskild näringsverksamhet: Vem ska beskattas?

Firman stod på makan, men makarna beskattades för hälften vardera eftersom båda varit aktiva.

Om två makar gemensamt deltar i en enskild näringsverksamhet finns särskilda bestämmelser som styr beskattningen. Grundregeln är att hela näringsverksamheten anses vara bedriven av den som leder företaget. En make är företagsledande om den med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter anses ha en ledande ställning i företaget. Den andra maken anses då vara medhjälpande make.

Det finns dock möjlighet att ta upp en del av överskottet hos den medhjälpande maken, men detta får inte överstiga marknadsmässig ersättning för den medhjälpande makens arbete. Om den medhjälpande maken äger del eller kapital i näringsverksamheten får den ta upp ytterligare en del av överskottet, men inte mer än skälig avkastning på äganderätten eller kapitalinsatsen.

I ett aktuellt fall hade en enskild näringsverksamhet startats och drivits av en man sedan 1980-talet, men verksamheten var sedan 2005 registrerad på kvinnan. Kvinnan hade sedan dess även deklarerat hela verksamhetens resultat. Enligt makarna var det kvinnan som bedrev verksamheten, medan mannen endast var behjälplig. Skatteverkets utredning visade dock att mannen var mest insatt i verksamheten, att han skötte kund- och leverantörskontakter, hade dispositionsrätt till verksamhetens medel samt sannolikt skötte bokföringen. Han hade således varit verksam i företaget i så stor utsträckning att han skulle anses ha haft en företagsledande ställning.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Skatteverket och Förvaltningsrätten, och fann det skäligt att fördela näringsverksamhetens resultat samt mervärdesskatten lika mellan makarna. Eftersom bokföringen dessutom haft stora brister och det var sannolikt att alla intäkter inte tagits upp, fanns det även grund för skönsbeskattning och uttagande av skattetillägg.

Makar som gemensamt deltar i enskild näringsverksamhet kan alltså utgå ifrån att de båda kan beskattas även om verksamheten registrerats på en av dem.

Kammarrätten i Jönköping, 2 mars 2016, 198–199-15.

Helena Eibertzon Löfgren

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...