Innehåll

Resultat nr 5 2016

Generationsskifte: Schysst skifte

Vad händer med företaget den dag du vill.dra dig tillbaka? Vill barnen ta över? Genom att.planera överlåtelsen i god tid kan du både minska.skatten och lägga grunden för ett lyckat generationsskifte.

Var femte småföretagare i Sverige står inför ett ägar- eller generationsskifte de kommande fem åren, enligt en undersökning från Företagarna. Om du är en av dem är det hög tid att påbörja planeringen – det tar ofta flera år från tidpunkten då tanken dyker upp, tills alla förberedelser är klara och skiftet genomfört.

Några viktiga frågor du kan börja med att ställa dig själv är:

 • Vem ska ta över, och varför? Har du barn som är intresserade, eller är en extern försäljning ett troligare alternativ?

 • Om nästa generation ska ta över – hur ska överlåtelsen ske? Finns det syskon som inte är intresserade, och hur ska de i så fall kompenseras?

 • Hur gör ni ett rättvist generationsskifte och undviker framtida konflikter?

 • Vad vill du göra efter skiftet och vilka pengar ska du leva på? Att lämna ett livsverk är ofta tillräckligt tungt psykologiskt och ska inte dessutom bli ekonomiskt belastande.

 • Genom att planera skiftet i god tid får ni både tid för ordentlig kunskapsöverföring och skattemässiga dispositioner.

Även du som inte har några tankar på att sälja eller överlåta företaget på många år bör fundera kring detta. Anita Lehtonen på PwC i Uppsala, som intervjuas på sidan 20, brukar fråga sina klienter: ”Vad vill du ska hända med företaget om du skulle gå ut genom dörren nu och blir överkörd?”.

– Många företagare har aldrig funderat kring de här frågorna och kan komma till helt nya insikter. Kanske kommer man fram till att företaget med automatik ska gå till efterlevande make eller maka, annars behöver man upprätta ett testamente. Ett spontant generationsskifte på grund av dödsfall är ofta det sämsta, och jobbigaste, för alla inblandade, säger Anita Lehtonen.

När det gäller fåmansföretag blev överförande till barnen, med de så kallade ”trädadomarna” som kom 2010, en sämre inkomstskattemässig affär än att överlåta bolaget till externa ägare. Innan tolkades 3:12-reglerna som att delägare som sålde till sina barn kunde avskilja kapitalet från försäljningen av fåmansföretag till ett eget ägt så kallat trädabolag. Genom att föräldern var helt passiv, det vill säga inte ”verksam i betydande omfattning” i trädabolaget under fem år, kunde pengar tas ut som kapitalinkomst till 25 procents skatt samtidigt som barnen drev det tidigare fåmansföretaget vidare.

Efter ”trädadomarna” tolkades 3:12-reglerna så, att förälderns aktier i det kapitalförvaltande trädabolaget smittades av att en närstående drev det rörelsedrivande fåmansföretaget vidare. De båda bolagen ansågs alltså bedriva ”samma eller likartad verksamhet”.

Efter 2010 uppstod således en asymmetri i 3:12-reglerna, där den äldre generationen inte kunde växla över familjeföretaget till nästa generation på samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning. Vid generationsskifte omfattas nämligen förälderns aktieinnehav i trädabolaget av 3:12-reglerna så länge barnet fortsätter att driva familjeföretaget vidare, medan samma förälder hade fått en möjlighet att få tillgång till kapitalet till 25 procents beskattning om familjeföretaget i stället hade sålts externt.

I höstas kom emellertid ett förhandsbesked som kan underlätta generationsskiften inom familjen. Utan att närmare gå in på omständigheterna i fallet var slutsatsen att det aktuella generationsskiftet inte skulle omfattas av 3:12 och inte heller av skatteflyktslagen, bland annat eftersom det var fråga om ett fullständigt ägarskifte i fåmansföretag. Du kan läsa mer om fallet i Resultat #10.2015.

Följden är att det, för första gången sedan 2010, finns en möjlighet för den som vill lämna över familjeföretaget till nästa generation att genomföra detta på samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning. Osäkerheten är dock fortfarande stor eftersom det inte är klart hur bedömningen står sig i högre instanser. Det är inte heller omöjligt att den här luckan täpps igen av den pågående 3:12-utredningen, vars betänkande kommer 1 november 2016.

Josefin Svenberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...