Resultat nr 6 2016

Kontrollbalansräkning: Hur står det till med företagets ekonomi?

Att upprätta en kontrollbalansräkning kan vara viktigt för både företagets och din privata ekonomi.

Vad skiljer egentligen en kontrollbalansräkning från ett vanligt bokslut. Och vad händer om den inte upprättas i tid? Resultat reder ut alla oklarheter kring kontrollbalansräkningar.

1 till 2 månader

Styrelsen ska genast upprätta kontrollbalansräkning så snart det finns skäl att anta att bolaget har kapitalbrist. Enligt förarbetena har styrelsen en till två månader på sig för att upprätta själva kontrollbalansräkningen. Tidpunkten för när ”det funnits skäl att anta” bör inte hamna långt efter den tidpunkt då kapitalbristen faktiskt uppstod. Bolagets styrelse är nämligen alltid ansvarig för att löpande hålla sig informerad om bolagets ställning.

Låg ribba

Kapitalbristen ska beräknas enligt de ”snällare” reglerna som gäller för kontrollbalansräkningen. Om det finns skäl att anta att kontrollbalansräkningen skulle utvisa att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska det upprättas en kontrollbalansräkning. Om man vet att det finns övervärden i bolaget behöver man inte upprätta kontrollbalansräkning, men då är rekommendationen att man noterar den bedömningen i styrelseprotokollet.

8

Så många månader har bolaget på sig att, efter kontrollstämman, återställa aktiekapitalet.

Personligt betalningsansvar – nej tack!

Om en kontrollbalansräkning inte är upprättad för tiden då den borde ha varit upprättad kan styrelsens ledamöter bli personligt betalningsansvariga, exempelvis om företaget går i konkurs. Så, var noga med siffrorna!

Styrelseledamöternas personliga betalningsansvar gäller om något av följande uppfylls:

01 Kontrollbalansräkning inte har upprättats av styrelsen.

02 Styrelsen inte har låtit revisorerna granska kontrollbalansräkningen.

03 Styrelsen har låtit bli att kalla till en första kontrollstämma.

04 Styrelsen har struntat i att ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska försättas i likvidation när sådan plikt föreligger.

Källa: 25 kap 18 § aktiebolagslagen, ABL.

24.999 Kronor i aktiekapital

Här går gränsen för när en kontrollbalansräkning måste upprättas för ett nystartat aktiebolag med 50.000 kronor i insatt aktiekapital. Skiljelinjen går alltså vid mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Kapitalbrist = krav på kontrollbalansräkning

Om det finns skäl att tro att ett bolags kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet måste styrelsen omgående upprätta en kontrollbalansräkning. Detta enligt reglerna i aktiebolagslagen, kapitel 25.

Kontrollbalansräkning = nulägesrapport

Skillnaden mellan ett vanligt bokslut och en kontrollbalansräkning är att man i den senare tar upp bolagets tillgångar och skulder till de belopp som man faktiskt skulle värdera dem till i dag. Om ditt bolag exempelvis äger en fastighet har du rätt att ta upp den som en tillgång till sitt marknadsvärde i stället för till anskaffningsvärdet. Detta gör att din kontrollbalansräkning bara kan bli bättre än ett vanligt bokslut!

Kontrollbalansräkning ? konkurs

Att en kontrollbalansräkning måste upprättas måste inte betyda att ett företag är på väg att gå i konkurs, det kan lika gärna indikera att företaget är nystartat och därför saknar tillräckligt med intäkter. För många nystartade bolag innebär starten kostnader som inte betalar sig direkt.

Malin Letser

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...