Innehåll

Resultat nr 7 2016

Hållbarhetsredovisning: Hur gör man?

En hållbarhetsredovisning ska fokusera på det som är väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv och motsvara intressenternas förväntningar.

34 sidor av kraftigt matt papper och magasinslayout. Så kan Lidls hållbarhetsredovisning beskrivas. Den inleds med ett vd-ord som signalerar att hållbarhetsarbetet är väl förankrat högst upp i organisationen. Därefter beskriver hållbarhetschefen företagets ”ambition att bli branschledande inom miljö och socialt ansvar” och återknyter till att hållbarhet sedan start varit integrerat i företagets affärsmodell, eftersom en lågprisaktör alltid måste hushålla med resurser.

Sedan följer själva redovisningen, som i huvudsak är textbaserad. Stora färgbilder bidrar till en attraktiv läsupplevelse och viktiga fakta och nyckeltal har brutits ut ur texten och ligger i väl avgränsade rutor. Längst bak i redovisningen finns ett index baserat på den internationella hållbarhetsstandarden GRI (Global Reporting Initiative), vilket gör redovisningen jämförbar med andra hållbarhetsredovisningar som upprättats enligt GRI.

– Det var självklart för oss att välja GRI som standard och de flesta nyckeltal som vi redovisar hade vi redan, men GRI kräver att urvalet görs på ett strukturerat sätt så på det viset började vi ändå från början, säger Katarina Rosenqvist, hållbarhetschef på Lidl.

Processen börjar med att företaget identifierar viktiga faktorer såsom intressenter, lagkrav och risker. För varje identifierat område finns aspekter som är särskilt relevanta för företaget i fråga. Dessa analyseras och prioriteras sedan utifrån deras väsentlighet i företagets hållbarhetsarbete. De högst prioriterade aspekterna rapporteras enligt GRI, medan de med lägre prioritering enbart beskrivs. En mer detaljerad beskrivning återfinns i inledningen till Lidls hållbarhetsredovisning.

– Jag tycker inte att arbetet med hållbarhetsredovisningen skiljer sig så mycket från arbetet med en vanlig årsredovisning. Om man inte har koll på sin bokföring under året får man problem när det är dags för bokslut och årsredovisning. Detsamma gäller hållbarhetsredovisningen, man måste veta vad som ska mätas och göra det på ett strukturerat sätt, säger Martin Kauffner, ekonomidirektör på Lidl. Katarina Rosenqvist instämmer:

– Det tar väldigt mycket tid det första året, men sedan går det smidigare och smidigare, säger hon.

Lidl tog hjälp av en extern konsult för att producera GRI-redovisningen. Konsulten ska vara någon annan än företagets revisorer, som är oberoende.

– De granskar all väsentlig fakta, intervjuar personer i organisationen och kommer tillbaka till oss med frågor. Även om vi känner oss färdiga med vår produkt är vi öppna för att göra förändringar. Med sitt utifrån-perspektiv kan de se vår rapport med läsarens ögon och bidra till att tydliggöra saker som vi kanske tagit för givet, som till exempel var gränsen går mellan Lidl Sverige och Lidl internationellt, säger Katarina Rosenqvist.

Avgränsning och tydlighet är viktigt eftersom redovisning ytterst handlar om att ta ansvar och inbjuda läsaren att utkräva ansvar. Det man säger att man har gjort ska man också ha gjort. Så enkelt och så svårt är det.

Rakel Lennartsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...