Innehåll

Resultat nr 8 2016

Ökad risk för skattetillägg vid förbjudet lån

Även om uppgiften om ett förbjudet lån finns med i en revisionsberättelse är det inte tillräckligt för att skattetillägget ska sättas ned. Det framgår av ett nytt ställningstagande av Skatteverket.

Enligt aktiebolagslagen är det förbjudet för ett aktiebolag att låna ut pengar till aktieägarna, eller någon som ingår i den så kallade förbjudna kretsen. Dit hör exempelvis styrelse, vd, delägare samt närstående till dessa personer.

Om det finns ett förbjudet lån i verksamheten måste revisorn påpeka detta i revisionsberättelsen vilket betyder att revisionsberättelsen blir oren. Dessutom ska revisorn skicka en kopia av den orena revisionsberättelsen till Skatteverket.

Ett förbjudet lån ska beskattas som intäkt av tjänst hos låntagaren, och dessutom tar Skatteverket ut skattetillägg av den som lämnat oriktig uppgift kopplat till egen beskattning.

Fram till 2015 kunde skattetillägget tas bort helt, eller sänkas, om uppgiften kunde rättas eller framgick av det som kallas ”normalt tillgängligt kontrollmaterial”. Nu har dessa regler ersatts och skattetillägg kan sänkas, eller ska inte tas ut, om den felaktiga uppgiften framgår av så kallade ”avstämningsuppgifter” som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

Tidigare har en oren revisionsberättelse som skickats till Skatteverket betraktats som ”normalt tillgängligt kontrollmaterial”. I och med de nya reglerna om ”avstämningsuppgifter” har Skatteverket klargjort att en revisionsberättelse med uppgifter om förbjudet lån inte är en uppgift som omfattas av begreppet ”avstämningsuppgifter”. Därmed ska fullt skattetillägg tas ut när låntagaren inte redovisat lånet i sin inkomstdeklaration.

Skatteverket dnr: 131 371054-16/111.

Maria Bengtson

3 olika fall

Går det ändå att slippa hela eller delar av skattetillägget om uppgifterna om förbjudet lån finns med i revisionsberättelsen?

Skatteverket har tittat på tre specifika situationer.

Situation 1: I revisionsberättelsen framgår att det finns förbjudet lån till en aktieägare, vd eller styrelseledamot men det framgår inte specifikt vem det är. Det går inte att identifiera låntagaren.

Här anser Skatteverket att om Skatteverket påbörjar en utredning och identifierar låntagaren och det visar sig att denna har lämnat oriktig uppgift har uppgifterna i revisionsberättelsen ändå inte bidragit till att öka upptäcktsrisken på sådant sätt att det finns skäl till att medge varken hel eller delvis befrielse från skattetillägg.

Situation 2: I revisionsberättelsen finns uppgift om namn på låntagaren till ett förbjudet lån samt beloppet. Här anser Skatteverket att uppgifterna ökat upptäcktsrisken och att skattetillägg kan sättas ned till en fjärdedel.

Situation 3: I revisionsberättelsen finns uppgift om namn på låntagaren till ett förbjudet lån men uppgift om beloppet saknas. Även här anser Skatteverket att uppgifterna ökat upptäcktsrisken och att skattetillägg kan sättas ned till en fjärdedel.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...