Innehåll

Resultat nr 8 2016

Bredda ägandet – ny dom öppnar för delägarbyte utan negativa skattekonsekvenser

Ägs ditt bolag av anställda? Vill ni ta in nya anställda som delägare i samband med att befintliga delägare slutar eller uppnått en viss ålder? En ny dom öppnar nu för ägarbreddning genom underprisöverlåtelse.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har nyligen avgjort en fråga som rör ägarsuccession och beskattning. Det aktuella fallet handlar om ett företag med omkring 200 anställda. Tanken har varit att bolaget alltid ska ägas av personer som är verksamma i det genom att man tar in nya anställda som delägare när befintliga delägare slutar eller uppnår en viss ålder.

Frågan som prövades i HFD var om aktierna i detta fall kunde förvärvas till substansvärde, vilket understeg marknadspriset, utan att det innebar negativa skattekonsekvenser för de inblandade.

Skatteverket och Skatterättsnämnden ansåg att aktieöverlåtelserna skulle tjänstebeskattas. Skillnaden mellan priset på aktierna och marknadspriset var enligt Skatteverket och Skatterättsnämnden ett så kallat sidovederlag, i detta fall en ersättning för arbetsinsatser. Därmed skulle det inte kunna handla om en underprisöverlåtelse enligt regler i 23 kap. inkomstskattelagen.

Men HFD höll inte med. Domstolen menade tvärtom att det i det aktuella fallet är bevisat att det handlar om en underprisöverlåtelse, och då ska inte skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen tjänstebeskattas eller beskattas som utdelning.

– Kärnfrågan var att bevisa att det faktiskt handlar om en underprisöverlåtelse och att prisskillnaden inte motsvarades av arbetsinsatser. Så länge man kan visa det och alla övriga krav är uppfyllda är det svårt att säga att paragrafen inte ska tillämpas strikt, eftersom den är väldigt tydligt skriven, säger Benny Lundin, skattejurist på Lundin Skatt i Örebro och ombud i målet.

HFD:s dom stärker den praxis som kommit till uttryck i HFD 2011 ref. 19 och öppnar för fler företag att bredda ägandet på det här sättet. Enligt Benny Lundin finns ett stort intresse för modellen.

– Det har saknats ett bra sätt att genomföra ägarförändringar i ägarledda företag utan att tvingas tillämpa marknadsprissättning. Den här modellen torde dock skapa möjligheter för fler företag.

För vilka företag passar modellen?

– Den passar egentligen alla ägarledda företag, oavsett storlek, som vill behålla ägandet inom kretsen av anställda. Tanken är att man ska kunna använda modellen varje gång det är dags att ta in nya delägare. För att det ska gå smidigt och transaktionskostnaderna inte ska bli för stora kan det vara bra att göra med en tre- eller femårsintervall, säger Benny Lundin.

För den som funderar på att använda modellen är det dock viktigt att stämma av förutsättningarna i det enskilda fallet noga för att slippa riskera att överlåtelsen inte godkänns som en underprisöverlåtelse.

Högsta förvaltningsdomstolen, 6960–15.

Josefin Svenberg

Vad är en underprisöverlåtelse?

När man överlåter en tillgång utan att ta betalt, eller till ett pris som understiger marknadsvärdet, kan det vara en underprisöverlåtelse om priset inte är affärsmässigt motiverat och om villkoren för underprisöverlåtelse är uppfyllda.

Vid en underprisöverlåtelse gäller särskilda beskattningsregler, dessa finns i 23 kap. inkomstskattelagen.

Så kan ägarsuccessionen gå till

01 Förutsättningarna

Gamla Holdingbolaget (hädanefter kallat GH) ägs av tre fysiska personer: A, B och C. GH har ett helägt dotterbolag som bedriver själva verksamheten (verksamhetsbolaget, VB) och har ett antal anställda, däribland A, B och C.

Person A ska avsluta sin anställning. I samband med detta är delägarna överens om att man i stället ska ta in en annan av VB:s anställda, person D, som delägare.

02 Överlåtelsen

Ett nytt holdingbolag (NH) bildas, där personerna B, C och D äger en tredjedel var.

NH köper VB av GH för substansvärdet på 10 miljoner kronor. Marknadsvärdet är 100 miljoner kronor, vilket innebär en skillnad på 90 miljoner kronor.

När GH likvideras tillskiftas person A kapital motsvarande substansvärdet av A:s andelar i GH, allt enligt aktieägaravtalet i GH.

03 Beskattningen

Frågan är nu om det handlar om en underprisöverlåtelse där nuvarande och nya aktieägare slipper negativa skattekonsekvenser?

Eftersom B och C:s indirekta ägande i VB är oförändrat föreligger inget sidovederlag och de ska inte beskattas för överlåtelsen.

Inte heller D ska beskattas eftersom mellanskillnaden på 90 miljoner kronor inte kan anses motsvara D:s arbetsinsats.

04 Framtiden

Den här modellen för ägarsuccession tillämpas sedan även vid kommande delägarbyten, för att ge nya personer möjlighet att träda in som delägare när befintliga uppnått en viss ålder eller avslutar sin anställning. Syftet är att säkerställa att bolaget ägs av personer som är verksamma i det.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...