Resultat nr 8 2016

Frågor och svar

Årsredovisningslagen ändras – påverkar det mig?

Jag driver en liten tygaffär i aktiebolagsform. Jag har bokslut sista december så det är ett tag kvar tills jag ska upprätta årsredovisningen men jag tycker om att vara ute i god tid. Har nu för mig att jag läst att årsredovisningslagen har gjorts om från 2016 men tänker att detta påverkar väl inte mig då jag valt att tillämpa K2-regelverket?

Årsredovisningslagen är en ramlag som enkelt uttryckt talar om ”att” vi ska göra något. Bokföringsnämndens normering, exempelvis K2-regelverket, talar om ”hur” vi ska göra. De ändringar som beslutats i årsredovisningslagen har arbetats in i K2-regelverket. Så förändringarna påverkar dig, du får hålla utkik efter det nya K2-regelverket. Beslut om det nya regelverket, som föreslås gälla för räkenskapsår som påbörjas närmast efter 2015-12-31, kommer att tas innan årsskiftet.

Sofia Wallebom

Varför behöver jag behandlingshistoriken?

Varje år skickar min redovisningskonsult något som kallas behandlingshistorik till mig. Vad är det och vad ska jag med det till?

Din redovisningskonsult gör helt rätt som skickar behandlingshistoriken till dig. Behandlingshistoriken är en del av räkenskapsinformationen. Du som företagare är bokföringsskyldig och ska arkivera detta i sju år. Behandlingshistorik är den dokumentation som ska göra det möjligt att i efterhand, till exempel vid interna och externa kontroller, se när en bearbetning är gjord, i vilken turordning olika bearbetningar har gjorts och vilka behandlingsregler som har tillämpats för enskilda bokföringsposter. Du kan läsa mer om detta i Bokföringsnämndens rekommendation BFNAR 2013:2 Bokföring, kap 9.

Sofia Wallebom

Vad gäller för kundregister?

Vi har ett företag som bedriver internetförsäljning, och vill börja föra ett kundregister över våra medlemmar. Tanken är att vi ska kunna kontakta dem med erbjudanden och dylikt. Vi undrar därför om det finns regler för kundregister och vad vi ska tänka på?

I ett kundregister får personuppgifter behandlas utan att kunden har samtyckt till detta om det är nödvändigt för att fullfölja tjänsten som ni tillhandahåller. Ni får däremot inte registrera uppgifter som inte är nödvändiga för att kunna fullfölja tjänsten, såsom fritidsintressen eller vanor, utan att kunden medgett detta. Ni behöver inte förmedla hur ni hanterar uppgifterna och behöver inget godkännande från kunden, så länge uppgifterna används för normal kundadministration i den omfattning som kunden kan förvänta sig.

Ni får alltså skicka reklam och dylikt till de kunder som en gång handlat hos er. Däremot får uppgifterna inte användas i andra sammanhang utan att kunderna informerats om detta. Ni får använda uppgifterna till detta under ett års tid efter senaste köpet. Uppgifterna ska inte sparas längre än nödvändigt. Uppgifterna får heller inte säljas eller finnas tillgängliga för andra än anställda inom företaget.

Clara Hamrén

Ska konsulten få lön eller fakturera?

I vår verksamhet har nu två personer sagt upp sig för att i stället vara konsulter hos oss. Detta gjorde de för att de vill ha mer frihet och flexibilitet. Som vi har förstått planerar en av dem att jobba som konsult i andra projekt också. Hur fungerar det när vi ska betala dem? Ska vi betala ut lön eller ska de fakturera oss i sin näringsverksamhet?

Frågan är mycket svår och det är en bedömning i varje enskilt fall som avgör. Om båda dessa personer startar egna firmor och innehar F-skattesedel finns det förutsättning att de bedriver verksamheten som näringsverksamhet och att inkomsterna betraktas som sådana.

För att verksamheten ska anses som näringsverksamhet måste den bedrivas yrkesmässigt och självständigt. Kravet yrkesmässigt innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet, varaktigt och med en viss omfattning. Självständigt betyder att verksamheten inte ska ha karaktär av anställning hos uppdragsgivaren.

Det är i rekvisitet självständighet som det kan bli problem. Om de två konsulterna fortsätter arbeta på samma plats, med samma uppgifter och i liknande omfattning som tidigare, och ni dessutom tillhandahåller det arbetsredskap de behöver, är det mycket troligt att det ska anses såsom en anställning och då bör sociala avgifter betalas och betalningen är att anse som inkomstslaget tjänst.

Som ni nämnt verkar dock den ena ha en mer självständig verksamhet med flera kunder. Om denna konsult dessutom fakturerar er och står för egna arbetsredskap är det troligt att denna konsult bedriver verksamhet som är att anse som näringsverksamhet.

Detta är ett generellt svar, och ni måste se till de två enskilda fallen i hur stor omfattning konsulterna är självständiga och bedriver sina tjänster yrkesmässigt hos er.

Clara Hamrén

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...