Innehåll

Resultat nr 9 2016

Skärpt straff för bokföringsbrott

Tre år i rad lämnade företagaren in sin bokföring för sent. Nu döms han av hovrätten för bokföringsbrott. Inga anställda i bolaget, låg omsättning och språkförbistring mildrar inte rättens bedömning.

Alla näringsidkare är enligt bokföringslagen skyldiga att ha en ordnad bokföring. Om inte bokföringsskyldigheten följs riskerar näringsidkaren att dömas för bokföringsbrott. Straffet för grovt bokföringsbrott är fängelse i högst sex år, för bokföringsbrott av normalgraden fängelse i högst två år, och för ringa bokföringsbrott fängelse i högst sex månader. Utöver det kan näringsidkaren också dömas till näringsförbud.

Att en försenad årsredovisning ska räknas som ett bokföringsbrott är något som är omdiskuterat. Bland annat har Advokatsamfundet och FAR – branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter revisorer och skatterådgivare gemensamt kritiserat detta och krävt en lagändring.

Men, än så länge är en försent inlämnad årsredovisning alltså ett brott. Det har en näringsidkare i norra Sverige nyligen fått erfara. Efter att tre år i rad ha lämnat in sin bokföring för sent döms han nu av Hovrätten för Nedre Norrland. Redan i lägre instans dömdes mannen, men då för ringa bokföringsbrott. Åklagaren överklagade domen och menade att det snarare rörde sig om ett bokföringsbrott av normalgraden.

Företagaren, som drev sin verksamhet i aktiebolagsform, lämnade för räkenskapsåret 2010/2011 in årsredovisningen drygt fem månader för sent, och för räkenskapsåren 2012 och 2013 kom årsredovisningarna in drygt elva månader för sent. Detta trots att bolagets revisor redan första året påtalat förhållandet.

Bolaget hade en blygsam omsättning, få transaktioner och inga anställda. Dessutom har företagaren i förhör uppgett att han trodde att förseningsavgiften Bolagsverket påförde gav honom förlängd tid att lämna in årsredovisningarna. Utöver det har han också framfört att han på grund av språkförbistring inte förstått informationen han fått.

Hovrätten konstaterar dock att det inte påverkar bedömningen utan att intresset att en verksamhet i aktiebolagsform bedrivs på ett korrekt sätt väger tyngre. Bokföringsbrottet är därmed inte att anses som ringa, utan som bokföringsbrott av normalgraden. Mannen döms därför till villkorlig dom och 30 dagsböter.

Hovrätten för Nedre Norrland, B 1429-15.

Bokföringsbrott

Bokföringsbrott innebär att bokföringen är dålig eller helt saknas. Det gör att verksamheten i ett bolag inte går att bedöma.

Bokföringsbrott regleras i brottsbalken. Brottet är uppdelat i tre grader, efter brottets svårhet:

 • ringa brott

 • bokföringsbrott av normalgraden

 • grovt bokföringsbrott

Du som döms för bokföringsbrott av normalgraden kan få fängelse i högst två år. För grovt bokföringsbrott är påföljden lägst sex månader och högst sex år. Döms du för ringa brott är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Domstolen kan sedan ta hänsyn till omständigheter som påverkar vilket straff som döms ut.

Enligt Brottsförebyggande rådet är skattebrott och bokföringsbrott de vanligaste ekobrotten. 2015 dömdes enligt statistik från Brottsförebyggande rådet drygt 1 200 personer för bokföringsbrott.

Charlotta Marténg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...