Resultat nr 10 2017

Arbetsrättsexperten ...

Ska man acceptera en klapp på baken?

Den 15 oktober i år skrevs hashtaggen #metoo. Den har skapat en svallvåg av röster som nu träder fram i egenskap av utsatta för sexuella trakasserier. Vad räknas egentligen som sexuella trakasserier? Och vad har arbetsgivaren för ansvar? Advokat Anneli Lönnborg verksam vid Advokatfirman Nova, ger sin syn på saken.

Mycket av den debatt som följt i kölvattnet av hashtaggen #metoo är den uppenbara avsaknaden av arbetsgivarens åtgärder vid förekomsten av sexuella trakasserier. Arbetsgivaren uppges ofta ha gömt sig bakom argumentet att jargongen på arbetsplatsen är på ett visst sätt, eller att ”det inte är så farligt”, eller att ”sånt får man tåla som kvinna”. Det faktum att sexuella trakasserier förekommit på arbetsplatsen är dock ofta en indikation på att arbetsplatsen inte fungerar optimalt och arbetsgivaren bör (och ska även) därför ta tag i problemen.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förebygga och förhindra just sexuella trakasserier. Arbetsgivaren är också skyldig att upplysa de anställda om dessa riktlinjer och rutiner. Lämpligast sker detta genom att det finns en policy mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Det kan konstateras att samhällets syn på sexuella trakasserier på arbetsplatsen definitivt inte är sig likt efter #metoo. Kraven på arbetsgivarens medvetenhet och medvetandegörande av eventuella sexuella trakasserier på arbetsplatsen har ökat. Det vi kanske valt att blunda för, kan inte längre skyllas på en jargong.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...