Innehåll

Resultat nr 10 2017

Dyrare med tjänstebil

Att ha tjänstebil kommer att bli dyrare från och med 2018. Framför allt för dem som bor i områden där trängselavgifter tas ut.

Har du förmånsbil? Och kör mycket i Stockholm eller Göteborg? I så fall kommer du att påverkas av ändrade förmånsregler för tjänstebilar. Riksdagen har fattat beslut, utifrån regeringens budgetförslag tidigare i höstas, om att trängselskatten ska förmånsbeskattas separat. Det innebär att du som har en förmånsbil och passerar en betalstation måste hålla reda på om resan sker i tjänsten eller privat.

Tidigare har förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- eller färjeavgift ingått i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet. Det har inte påverkat bilförmånen alls om arbetsgivaren betalat trängselskatten, även för privatresor. Men från 1 januari 2018 ändras reglerna. Åtskilliga arbetsgivare kommer att beröras av beslutet då förmånen betald trängselskatt ska beskattas separat. Den anställde ska anses ha fått förmånen först månaden efter den då förmånen kommit den anställde till del.

Sedan tidigare står det också klart att basbeloppet 2018 höjs till 45.500 kronor, en höjning med 700 kronor, något som också påverkar förmånsvärdet på bilen.

För vissa blir det dessutom ännu mer kännbart ekonomiskt med tjänstebil om de berörs av det bonus-malus-system riksdagen fattat beslut om att införa för lätta fordon. Miljöanpassade fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid beskattas högre, och fordon med relativt låga utsläpp premieras genom en bonus vid inköpstillfället. Bonus-malus-systemet ska omfatta fordon av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga första gången 1 juli 2018 eller senare. Med lätta fordon menas personbilar klass I och klass II samt lätta lastbilar och lätta bussar med en totalvikt på max 3.500 kilo.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...