Innehåll

Resultat nr 2 2017

Arbetsrättsexperten om kollektivavtal

Måste man ha ett kollektivavtal, eller kan man säga upp det? Om detta, och annat kring kollektivavtal, skriver Anneli Lönnborg, advokat på advokatfirman Nova.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivare och facket och innehåller regler om bland annat löne- och anställningsvillkor. En arbetsgivare bunden av kollektivavtal måste tillämpa avtalet på alla sina anställda, oavsett om de är fackligt anslutna eller inte.

Tanken med avtalet är att de anställda ska ges en grundtrygghet. En av fördelarna är att det under avtalsperioden råder fredsplikt, de anställda ska inte under avtalsperioden kunna strejka sig till bättre villkor än de som står i avtalet.

Eftersom avtalet ofta reglerar frågor kring de anställdas rätt till pension, försäkringsskydd, övertidsersättning, lönehöjningar, etcetera är det för företag som önskar individuella lösningar ofta ett problem att vara bunden av kollektivavtal. Det är således en bedömningsfråga hur man ska göra, och det är inte helt okomplicerat att säga upp ett kollektivavtal. Företag som funderar på att ingå kollektivavtal eller inte rekommenderas juridisk rådgivning för att få en överblick av konsekvenserna.