Innehåll

Resultat nr 2 2017

HD utvecklar praxis – felaktigt inbetalda pengar kan gå förlorade

2011 kom ett beslut från Högsta domstolen om att pengar som betalats in felaktigt till Skatteverket skulle betalas tillbaka. Men strax före jul kom en dom som innebär att praxis utvecklas. Det innebär att det är viktigt att vara extra vaksam så att det blir rätt när betalningar sker till skattekontot. För den som gör fel kan det innebära att pengarna försvinner. Det fick en man i Uppsala erfara.

Mannen skulle i början av 2014 göra en inbetalning av reavinstskatt till sitt skattekonto. Men då han råkade vända på två siffror i sitt personnummer innebar det att 115.000 kronor sattes in på fel konto.

Mannen upptäckte inte felet, utan det hela uppdagades först då Skatteverket kontaktade mannen för att meddela att han inte betalat sin reavinstskatt. När mannen då tittade på kvittot från insättningen såg han att siffrorna i personnumret blivit fel. Pengarna hade råkat hamna på ett konto, som dessutom tillhörde en person som hade skulder till kronofogden.

Om pengarna hamnat på ett skattekonto tillhörande en person utan skulder, eller med skulder till Skatteverket, kunde Uppsalabon ha fått tillbaka sina 115.000 kronor. Men när pengarna kom in på det felaktiga skattekontot skedde en utmätning och skulderna till kronofogden betalades av.

Mannen drog Skatteverket inför rätta och fick rätt i tingsrätten. Men frågan överklagades till hovrätten där Skatteverket var den part som fick rätt. Slutligen hamnade ärendet i Högsta domstolen och i slutet av december kom domen som innebar ett dystert besked för mannen.

Högsta domstolen fann visserligen att Skatteverket skulle anses som mottagare av beloppet och att myndigheten var återbetalningsskyldig. Men domstolen konstaterade samtidigt att återkravsrätten föll på grund av att Skatteverket handlat i god tro, och sedan agerat utifrån detta då de gjort en utbetalning till kronofogdemyndigheten.

Högsta domstolen, T 309-16.

Charlotta Marténg, Maria Bengtson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...