Resultat nr 2 2017

Korten på bordet

Deklarationstiderna närmar sig. Privatpersoner som inte ska göra några ändringar och som deklarerar elektroniskt kan klara av processen på bara någon minut, och dessutom till och med få skatteåterbäringen innan påsk. För företagare kan krävas något mer eftertanke.

Klart är dock att Skatteverkets digitala tjänster förenklat processen. Resultat tipsar om några saker som kan vara bra att tänka på inför årets deklaration.

Välj rätt form!

Numera måste alla företag utöver sin deklaration även upprätta ett årsbokslut. Företag som omsätter mindre än tre miljoner kronor per år gör ett förenklat årsbokslut, övriga företag måste upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen.

Ta hjälp! Det finns mycket pengar att spara på att använda de avdragsmöjligheter som finns på ett fördelaktigt sätt. Därför lönar det sig ofta att ta hjälp av en redovisningskonsult med bokföring, årsbokslut och deklaration.

Rätt blankett på rätt sätt

Företag som är egna juridiska personer, som aktiebolag, deklareras för sig medan enskild firma och handelsbolag deklareras på bilagor till den egna inkomstdeklarationen. För enskilda firmor är det blanketten NE som ska lämnas. Har du flera verksamheter kan du använda underblanketten NEA till dem, för att sedan ange det sammantagna resultatet på NE-blanketten. Handelsbolag deklareras på blanketten Inkomstdeklaration 4. Då ett handelsbolag har flera delägare räcker det att en av delägarna deklarerar bolaget. Alla delägare måste dock deklarera sina andelar och det görs på en blankett som heter N3A (fysiska personer) eller N3B (juridiska personer).

Nya avdragsregler för musiker och sångartister

Möjligheten att göra kostnadsavdrag för musiker och sångartister begränsas från och med 1 januari 2017 till att enbart gälla kortare anställningar på högst en månad.

Bil och drivmedel – två separata förmåner

Tänk på att bilförmån och drivmedelsförmån ska beräknas var för sig. Värdet av bilförmån beräknas efter en schablon som ska motsvara samtliga kostnader utom drivmedel, medan värdet av drivmedelsförmån beräknas på den faktiska bränsleförbrukningen vid privatkörning som bekostats av arbetsgivaren.

Förseningsavgifter (kronor)

Inkomstdeklaration lämnad

Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Övriga

Efter deklarationstidpunkten

6.250

1.250

Tre månader efter deklarationstidpunkten

12.500

2.500

Fem månader efter deklarationstidpunkten

18.750

3.750

Nytt för 2017

”Växa-stödet”

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (det så kallade växa-stödet) införs 1 januari 2017 för dig som är enskild näringsidkare och som anställer din första medarbetare. Den här nya lagen är temporär och gäller till och med år 2021. Lagen gäller bara när du som näringsidkare har anställt din första medarbetare efter 31 mars 2016.

Skaffa digital brevlåda och få pengarna innan påsk

Räknar du med skatteåterbäring? I så fall kan du få pengarna tillbaka redan till påsk. Det förutsätter dock att du senast 1 mars skaffar en digital brevlåda och deklarerar – utan att göra ändringar – i Skatteverkets mobilapp eller e-tjänst senast 29 mars.

Traktamentsbelopp inom Sverige – vad gäller?

Rätten till traktamente gäller endast vid tjänsteresor med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten.

Dagtraktamente
(hel dag i maximalt 3 månader)

220 kronor

Nattraktamente och halvt dagtraktamente

110 kronor

De skattefria beloppen ska minskas om arbetsgivaren bekostat frukost, lunch eller middag.

Nina Quist