Innehåll

Resultat nr 2 2017

Lösningar i stället för låsningar

Förhandlingsexpert, författare och föreläsare – Viveca Sten har många epitet att luta sig mot. Gemensam nämnare? Samtliga erfarenheter har lärt henne förhandlingens konst.

Det tar bara 60 sekunder att göra ett första bestående intryck. En enda minut då den andre samlar ihop sina iakttagelser och bestämmer sig.

Lyckligtvis är det möjligt att själv styra hur motparten bedömer en; med hjälp av personlig framtoning, ansiktsuttryck, klädsel, handslagets fasthet och rösten. Även ålder och kön spelar in, förklarar Viveca Sten.

Efter många år som affärsjurist och författare samt föreläsare i ämnet borde hon veta vad hon talar om.

– En bra förhandling är när båda parter går därifrån och är rimligt nöjda. Förhandling är ingen ideell verksamhet, det måste finnas någon nytta för bägge parter. När man lämnar en lyckad förhandling känner man att man fick med sig något. Att man kom till ett avslut och någonting har blivit bättre jämfört med hur det var innan, säger Viveca Sten till Resultat efter föreläsningen.

Fällorna många hamnar i under en förhandling kan vara flera. Men den vanligaste är att fokus läggs på fel sak.

– Många låser sig vid hur i stället för vad. Att man fastnar i egen position och börjar förhandla om hur något ska gå till eller vilken position en har – i stället för att fundera på vad själva intresset är. Vad kan jag få ut av den här förhandlingen? I en förhandling måste man veta sin smärtgräns. Men man ska också komma ihåg att det alltid finns något att förhandla om. Situationen är aldrig låst.

Efter många år som affärsjurist har Viveca Sten fått hantera flera olika situationer. Som enda kvinnan i rummet i internationella förhandlingar har det hänt att hon misstagits för att vara sekreterare. Av samma anledning har hon exempelvis behövt tänka på att tala med en klar och bestämd röst.

I dag är Viveca Sten kanske mest känd för sina deckare som utspelar sig i Sandhamn – och som egenföretagare är det många kontrakt som ska förhandlas fram.

– Jag har kontrakt för utgivning av olika böcker, böcker i olika länder och för filmrättigheter. Och kontrakten går alltid att bryta ner i delkontrakt. Min agent förhandlar åt mig, men jag finns hela tiden med i bakgrunden. I mitt fall förhandlar jag dessutom om nya uppdrag; som föreläsningsjobben.

– Som egenföretagare måste man också tänka på att man alltid bör ha goda bankförbindelser. Det är av betydelse.

Vad är det svåraste i en förhandlingssituation?

– Det är när folk inte vill. När man försöker komma på tusen förslag, men motparten bara vill inte. Det är fortfarande viktigt att vara supertrevlig. Jag tappar aldrig humöret. Jag vet sedan många år att det inte lönar sig. Och som med allt annat är det en träningsfråga.

– Winston Churchill har sagt: ”Tala i vredesmod – och du kommer att hålla det bästa tal du någonsin har ångrat”. Det är ganska bra sagt tycker jag.

Sofia Hadjipetri Glantz

Tips!

Viveca Stens tre bästa förhandlingsknep

  • Le! Var trevlig, sätt en positiv ton och ett bra förhandlingsklimat i rummet.

  • Bestäm dig för vilka mål och delmål som du vill uppnå så att du kan förbereda dig. Sedan betar du av dem ett i taget. En elefant ska ätas i bitar.

  • Känn din smärtgräns. Ibland ska man inte vara kvar, utan resa sig och gå. Man ska veta hur långt man är beredd att förhandla.

Viveca Sten

Ålder: 57 år.

Gör: Författare, föreläsare och styrelseledamot.

Familj: Gift med Lennart, tre barn: författaren Camilla Sten, sönerna Alexander och Leo.

Fritid: Resor, utförsåkning och matlagning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...