Innehåll

Resultat nr 3 2017

Gör rätt med dina digitala kvitton!

Den nya tekniken för med sig många möjligheter och är tänkt att underlätta för oss. Samtidigt väcker den nya frågor. Att fotografera ett parkeringskvitto och spara i en app kan tyckas smidigt, men vad säger bokföringslagen? Kan man slänga ett kvitto efter att det skannats in? Och vad gäller när ett skanningsföretag anlitas? Resultat hjälper dig att reda ut vad som gäller så att du kan göra rätt.

Missa inte heller artikeln om företrädaransvar. I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen slås fast att företrädaransvaret är långtgående. Sitter du i styrelsen för ett bolag kan du bli ansvarig för att betala bolagets uteblivna skatter, därför gäller det att alltid ha koll på företagets bokföring.

Funderar du på att sälja ditt företag? Läs då om Bilplåtkirurgerna AB där holdingbolag möjliggjorde generationsskiftet. Tack vare lösningen kunde verksamheten fortsätta på ett smidigt sätt. Det viktigaste enligt experterna är att tänka på att ha en tydlig handlingsplan och att den gamla och den nya ägaren är överens om vad man vill få ut av skiftet.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg, chefredaktör

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...