Resultat nr 3 2017

Nyheter

Så rättar du felaktiga kontrolluppgifter

Har du fyllt i kontrolluppgiften – men sen insett att det blivit fel? Nu har Skatteverket gått ut med information om hur du enkelt rättar en felaktig uppgift.

Kontrolluppgifter om de anställda ska årligen lämnas till Skatteverket av arbetsgivaren. Uppgifterna är viktiga då de ligger till grund för de anställdas inkomstdeklarationer. Alltså påverkar de inte bara företaget utan även de anställda. Men det kan ju bli fel när kontrolluppgifterna fylls i. Därför har Skatteverket nu publicerat två filmer på sin webb, som visar hur du ska göra för att rätta eller ta bort en felaktig uppgift. Oavsett om rättelsen görs via Skatteverkets e-tjänst, eller på en pappersblankett, är det viktigt att det görs på rätt sätt.

www.skatteverket.se

+ 30 %

Det går bra för byggbranschen. Preliminära uppgifter från SCB om nybyggandet visar att över 60.000 lägenheter började byggas under 2016. Det är över 30 procent fler än under 2015.

Bokföringsbrott i filialer ska vara straffbart

Ett utländskt företag som har näringsverksamhet i Sverige genom en filial ska kunna göras ansvarigt för bokföringsbrott. Det enligt ett förslag från regeringen. Regeringen vill återställa rättsläget till det som var lagstiftarens avsikt när det gäller bokföringsbrott i filialer. Därför föreslås lagändringar som klargör att även filialer är bokföringsskyldiga för den svenska verksamheten enligt bokföringslagen. Den som åsidosätter bokföringsskyldigheten i en filial ska därför kunna bli ansvarig för bokföringsbrott. Regeringens förslag omfattar även fysiska personer som är bosatta utomlands. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Lagrådsremiss Bokföringsbrott i filialer februari 2017.

Affärsutvecklingscheck

Hjälp att växa

Små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft kan söka affärsutvecklingscheckar hos Tillväxtverket. Checkarna riktar sig till företag som:

  • vill växa

  • har 2 till 49 anställda

  • har en omsättning på minst tre miljoner kronor

  • har sin ekonomi i ordning

Företagen kan söka mellan 50 000 och 250 000 kronor, och checken kan finansiera max hälften av kostnaden. Resten betalas av företaget.

Mer information finns på tillvaxtverket.se

3.680.000

Så stort var antalet fast anställda i genomsnitt under 2016. Det var en ökning med 85 000 personer jämfört med 2015, och tredje året i rad som antalet fast anställda ökade enligt statistik från SCB.

Vägledning när du ska starta eget

Bolagsverket har släppt en ny version av sin Starta företag-broschyr. I broschyren har elva myndigheter samlat viktig information om att starta och driva företag i Sverige. Starta företag-broschyren finns på svenska, lättläst svenska och engelska och kan laddas ner från verksamt.se eller bolagsverket.se.

XBRL vinner ny terräng

XBRL står för eXtensible Business Reporting Language.

Ekonomistyrningsverket genomförde under hösten 2016 ett pilotprojekt där överföring av information från myndigheternas ekonomisystem till Riksrevisionen skedde via standardformatet XBRL.

Projektgruppens slutsats är att myndigheter kan spara tid och pengar genom en enklare överföring av standardiserad information och att det är fullt möjligt med den teknik och den myndighetsorganisation som finns i dag.

RESULTAT_2017_N03_A0002_bild

Trosa uppstickare bland nyföretagande

Göteborg, Trosa och Ekerö kvalar in på tio-i-topp-listan när Nyföretagarbarometern presenterar kommunerna där det startades flest nya företag per 1000 invånare förra året. I botten kommer Ydre, Munkfors och Bjurholm. Nyföretagandet i landet ökade med 6,4 procent förra året. Totalt registrerades 68.793 nya företag på Bolagsverket under året, vilket är 4.168 fler i jämförelse med 2015. Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen och antalet ökade med ungefär nio procent under 2016, även enskilda näringsidkare ökade med en procent.

Nyföretagarbarometern hittar du på www.nyforetagarcentrum.com/barometern.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...