Innehåll

Resultat nr 3 2017

Körjournal minskar risken att beskattas för bilförmån

Om du är ägare eller anställd i ett företag och har dispositionsrätt till en bil gäller det att vara noga med körjournalen för att undvika bilförmån. Det visar en dom från kammarrätten i Sundsvall.

För att undvika bilförmån måste du kunna visa att bilen endast används privat i ringa omfattning. Med det menas privat körning högst tio gånger på ett år, och sammanlagt 100 mil. Om inte båda förutsättningarna är uppfyllda uppkommer en skattepliktig förmån och bilförmån ska redovisas.

Ett sätt att visa hur bilen använts är genom körjournal. Det finns inget lagkrav på att ha körjournal, men en körjournal kan vara ett viktigt bevis vid bedömningen av bilförmån. Det har en företagare i Dalarna fått erfara.

Skatteverket granskade två av bolagets bilar, och beslutade att ta ut bilförmån för den ena, men satte samtidigt ned förmånsvärdet då bilen är ett arbetsredskap i bolaget. Skatteverkets beslut innebar att bolaget skulle betala ytterligare arbetsgivaravgifter med 558 kronor för redovisningsperioderna januari 2014 och februari 2014.

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten och framförde att AA arbetar större delen av tiden som elektriker ute hos kunder, och att en av bolagets servicebilar används i detta arbete. Anledningen till att körjournal inte förts har varit det stora antalet serviceutryckningar. Bolaget ansåg också att det var oskäligt att påföra bilförmån då AA ägde en egen bil, samt hade nära till arbetet och därför inte var i behov av bil till och från jobbet.

Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten har dock gått på bolagets linje. När överklagan nådde kammarrätten avslogs den. Rätten konstaterar att AA haft dispositionsrätt till bolagets bilar och att det därför råder presumtion att bilarna använts för privat körning i mer än ringa omfattning. Då körjournal, eller annan likvärdig bevisning, saknats har inte bolaget kunnat göra sannolikt att Skatteverkets beslut att påföra bilförmån är felaktigt.

Kammarrätten i Sundsvall, 1967–1968-16

Charlotta Marténg

Tjänstebil eller privat?

Körjournalen kan vara ett viktigt instrument i bevisningen kring hur du använder fordonet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...